Certyfikacja Atlasa V do lotów załogowych

0

Miesiąc temu jedna z firm współpracujących z amerykańską agencją kosmiczną NASA – United Launch Alliance (ULA), znana m.in. z obsługi startów promów kosmicznych Agencji, poinformowała o pomyślnym osiągnięciu dwóch ważnych kroków milowych w procesie, w wyniku którego bliższa rzeczywistości staje się certyfikacja rakiety Atlas V do lotów załogowych.

W grudniu firma ULA przeprowadziła serię szczegółowych rewizji, w przeprowadzeniu których udział swój mieli także eksperci i przedstawiciele Agencji NASA z ramienia programu CCP (Commercial Crew Program). W trakcie przeglądu systemów i podsystemów rakiety Atlas V zespół ludzi z NASA podzielił się swoim doświadczeniem oraz przekazał swoje oczekiwania odnośnie wymagań co do rakiety.

Pierwszy przegląd nosił nazwę Zamówionego Przeglądu Wymagań Systemu TSRR. W ramach tego przeglądu sprawdzano jak obecnie działająca, sprawdzona rakieta Atlas V może spełnić wymagania NASA odnośnie transportu ludzi. Zespół zwracał szczególną uwagę na wymagania odnośnie możliwości namierzania oraz zaplanowanie procesów weryfikacji i certyfikacji. Przegląd TSRR był wynikiem pracy jaką włożyli menadżerowie ULA wraz z ekspertami z NASA nad analizą budowy rakiety Atlas V oraz specyfikacją lotu uzyskaną z kilkudziesięciu misji tej rakiety.

Drugim przeglądem była Probabilistyczna Analiza Bezpieczeństwa (PSA), której zadaniem była ewaluacja krytycznych systemów bezpieczeństwa badanej rakiety. W skład prac wchodziła analiza aktualnych scenariuszy awarii, ocena ryzyka związanego z przystąpieniem ULA do programu CCP, analiza modelu eksplozji rakiety, analiza niebezpieczeństw związanych z obsługą systemu oraz ocena dokumentacji awarii. W trakcie przeglądu PSA skupiono się także na danych ze startów rakiet Atlas V, m.in. z sondami New Horizons, Juno czy MSL Curiosity.

Powyższe badania są istotne z uwagi na fakt, iż trzech z czterech beneficjentów programu rozwoju komercyjnych załogowych środków transportu CCDev-2 Agencji NASA, wybrało właśnie rakietę Atlas V do wynoszenia projektowanych statków kosmicznych.

Wszystkie firmy współpracujące z NASA kontynuują prace nad osiąganiem kolejnych kroków milowych w rozwoju komercyjnych systemów transportowych. W najbliższej przyszłości te prywatne firmy przejmą zadanie dostarczania i odbierania amerykańskich astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Agencja NASA będzie w tym czasie pracowała nad dalekosiężnymi planami eksploracji Układu Słonecznego. Do czasu wdrożenia komercyjnych systemów transportowych Amerykanie dostarczani są na orbitę na pokładzie rosyjskich statków Sojuz.

(NASA)Wizualizacja statku załogowego Dream Chaser na szczycie rakiety Atlas V / Credits: Sierra Nevada Space Systems

Comments are closed.