Rozbłysk klasy M2.0 z grupy 1429 (04.03.2012)

0

Grupa plam o numerze 1429 wyzwoliła już drugi rozbłysk klasy M, choć dopiero 2 marca pojawiła się na widocznej z Ziemi tarczy Słońca. Rozbłyskowi towarzyszył koronalny wyrzut masy, prawdopodobnie zmierzający ku naszej planecie.

Przez większość lutego i początek marca na Słońcu niewiele się wydarzyło Sytuacja zmieniła się gdy plama o numerze 1429 wyłoniła się zza wschodniej krawędzi tarczy słonecznej. Drugiego marca 2012 ta grupa, wówczas na krawędzi tarczy słonecznej widzianej z Ziemi, wygenerowała rozbłysk klasy M3.3. Na kolejny rozbłysk nie trzeba było długo czekać.

Czwartego marca ta grupa wygenerowała kolejny rozbłysk klasy M. Faza maksymalna tego rozbłysku przypadła na godzinę 11:52 CET. Aktywność słoneczna po tym rozbłysku opadała stosunkowo wolno – dolne stany klasy C zostały osiągnięte około pięć godzin później. Rozbłyskowi towarzyszył koronalny wyrzut masy (CME), który prawdopodobnie zmierzający ku Ziemi. W tej chwili wydaje się, że około siódmego marca mogą wystąpić bardziej rozległe zorze polarne na Ziemi, choć raczej nie będą one widoczne w Polsce. Poniższe nagranie prezentuje rozbłysk klasy M2.0 z 4 marca 2012 oraz związane z nim CME:

{youtube}EHLZwEiO2u8{/youtube}
Rozbłysk klasy M2.0 z dnia 4 marca 2012 i związane z nim CME / Credits – NASA, ESA, SOHO, SDO, GOES,

Jest prawdopodobne, że grupa plam 1429 będzie w kolejnych dniach generować kolejne rozbłyski klasy M. Aktualnie prognozuje się ponad 50% szans na kolejne rozbłyski klasy M i 5% na rozbłysk klasy X. Ponadto przez kolejny tydzień ta grupa plam będzie przemieszczać się ku środkowi tarczy słonecznej widocznej z Ziemi – jakikolwiek silniejszy rozbłysk oraz CME powinien być bardziej skierowany ku Ziemi, co oznacza wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia rozległych zórz polarnych.

Aktywność słoneczna jest stale monitorowana w dziale na Polskim Forum Astronautycznym.

Comments are closed.