Raport po konferencji SpaceEU

0

Pod koniec lutego 2012 roku w Brukseli odbyła się konferencja SpaceEU. Było to wydarzenie dedykowane głównie małym i średnim przedsiębiorcom z europejskiego sektora kosmicznego, zainteresowanym nawiązaniem nowych kontaktów. Polskę reprezentowali przedstawiciele kilku firm, przedstawiciel organizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Centrum Badań Kosmicznych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.

Najbliższe lata będą mieć duże znaczenie dla rozwoju europejskiego sektora kosmicznego, w tym i tego powstającego w Polsce. Aktualnie kończy się siódmy program ramowy (7PR), realizowany przez Komisję Europejską. 7PR niebawem zostanie zastąpiony programem o nazwie Horizon 2020. W ramach tego programu będą także finansowane projekty związane z kosmosem oraz wykorzystaniem technologii kosmicznych na Ziemi. Jednocześnie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) również planuje zainicjować i przeprowadzić w najbliższych latach kilka ważnych projektów oraz programów, w których wykonawcami będą firmy, instytuty oraz konsorcja z krajów europejskich.

Jednym z wydarzeń, dedykowanym głównie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) z europejskiego sektora kosmicznego, było SpaceEU. Dzięki tej konferencji MŚP miały szansę uzyskać informacje na temat programów Galileo i GMES oraz celów kończącego się 7PR czy nadchodzącego Horizon 2020. Ponadto, europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa miały szansę poznać ogólne cele rozwoju ESA i kilku europejskich agencji kosmicznych oraz tych spoza Europy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje z USA (NASA Ames, związane z pracami na ISS), Chin, Rosji, Ukrainy, Japonii oraz Południowej Afryki.

Na SpaceEU przygotowano dwie specjalne sesje, w trakcie których można było nawiązać kontakty z wybranymi europejskimi przedsiębiorstwami (“brokerage session”) oraz przedstawić swoje dokonania (“matchmaking session”) innym. W trakcie “brokerage session” każdy zainteresowany przedstawiciel firmy miał szansę indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami innych firm oraz ESA o możliwościach współpracy. Natomiast w trakcie “matchmaking session” zainteresowane firmy i instytucje mogły przedstawić w krótkiej, trzy-minutowej prezentacji swoje dokonania oraz określić cele współpracy. W obu sesjach aktywnie uczestniczyli przedstawiciele polskich firm i instytutów oraz organizacji reprezentującej małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konferencję zakończyła niesamowita prezentacja belgijskiego astronauty Franka de Winne, który przez sześć miesięcy w 2009 roku przebywał na pokładzie ISS jako członek Ekspedycji 20. i 21.

Była to już trzecia konferencja w ostatnim czasie, w której uczestniczyli przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net. Miesiąc wcześniej, 26 i 27 stycznia 2012 roku w Pradze odbyła się poświęcona nawigacji satelitarnej konferencja Galileo Application Congress. Kilka dni później przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net wybrali się na konferencję NordicBaltSat, która odbyła się w Tallinnie. Wraz ze SpaceEU, te trzy konferencje prezentują szeroki wachlarz możliwości współpracy w skali europejskiej – w których także i firmy z Polski mają szansę uczestniczyć.

Wycinek z polskiego plakatu na SpaceEU / Credits - K. Kanawka Przedstawiciel JAXA omawia japońskie programy kosmiczne / Credits - K. Kanawka Jeden ze slajdów opisujących chiński program kosmiczny / Credits - K. Kanawka Rosyjski program kosmiczny i współpraca z Europą / Credits - K. Kanawka Frank de Winne omawia swoje doświadczenia na ISS / Credits - K. Kanawka

Share.

Comments are closed.