Opportunity: 18-24 stycznia

0

“Opportunity” odbywa kolejne zimowanie na powierzchni Marsa. W międzyczasie wykonuje badania naukowe.

Od 26 grudnia łazik przebywa w pozycji “zimowania” – jest pochylony o 15o na północ, aby promienie słoneczne padały na jego panele ogniw słonecznych pod większym kątem.

“Opportunity” przeprowadza regularne badania geodynamiki Marsa poprzez pomiary radiowe z wykorzystaniem efektu Dopplera; kontaktowe badania skały “Amboy” (za pomocą mikroskopu obrazującego); wykonuje także pełną panoramę “Greeley” w 13 pasmach.

Wraz z niższym położeniem Słońca na zimowym niebie Marsa, co raz mniej energii słonecznej dociera do ogniw słonecznych łazika. Powoduje to, że tego samego dnia robot nie zawsze może wykonać dopplerowskie badania radiowe i przeprowadzić popołudniowe sesje łączności UHF.

W trakcie sol 2839 (18 stycznia 2012) odebrano pierwszy pakiet zdjęć z mikroskopu obrazującego (MI), a następnie ustawiono na właściwej pozycji spektrometr rentgenowski (APXS). Następnego dnia kontynuowano diagnostykę temperaturową spektrometru Mossbauera i dopplerowskie pomiary radiowe. W trakcie sol 2841 złożono APXS i skierowano go do okresowych pomiarów argonu w atmosferze.

Trzy dni później ramię robota zmieniło połozenie, aby wykonac kalibrację przyrządu MI. Wykonano także badania dopplerowskie.

Na dzień 24 stycznia 2012 roku (sol 2845) ogniwa słoneczne “Opportunity” wytwarzały 279W energii elektrycznej. Współczynnik nieprzezroczystości atmosfery wynosił 0,693, a współczynnik zapylenia ogniw 0,473. Odometr wskazuje przebieg 34 361,37 metra.

(NASA)

Comments are closed.