PW-Sat – także ważny gospodarczo

0

Przy okazji umieszczenia satelity PW-Sat na orbicie warto zwrócić uwagę na rosnący wpływ sektora kosmicznego na światową gospodarkę.

W wielu krajach, także tych uważanych jedynie za “rozwijające się” (w przeciwieństwie do uprzemysłowionych), od kilkunastu lat obserwujemy duży wzrost zainteresowania technologiami kosmicznymi. Częściowo ma to związek z wyraźnym rozwojem różnych technologii związanych z telekomunikacją, elektroniką oraz postępującą informatyzacją, jaki nastąpił od początku lat 90. XX wieku. Stało się także możliwe produkowanie “kosmicznych” systemów z komercyjnie dostępnych komponentów (powstał nawet termin “Commercial Off-The Shelf”, COTS), który znacząco obniżył koszty projektowania i produkcji.

Ponadto, możliwe stało się budowanie mniejszych satelitów o tych samych lub nawet lepszych charakterystykach od tych budowanych kilka lat temu. Dzięki temu dokonał się znaczący postęp w dziedzinach telekomunikacji satelitarnej (np. telewizja satelitarna czy telefonia satelitarna), obserwacji Ziemi (także o komercyjnym charakterze) czy też spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem (np. na morzach). Już kilka lat temu dziedziny komercyjne usług satelitarnych były warte dziesiątki miliardów dolarów i z każdym rokiem przeżywają przynajmniej kilkuprocentowy rozwój. Ponadto, wciąż powstają kolejne nisze integrujące nowe technologie dostępne na rynku (np. samochody elektryczne) z technologiami satelitarnymi. W ten sposób tworzy się coraz bardziej rozległy rynek, zatrudniający coraz więcej ludzi, w większości absolwentów kierunków technicznych.

Powyżej opisane przykłady to jedynie niewielki wycinek ogólnoświatowego sektora kosmicznego. W wielu krajach, takich jak USA, Francja, Hiszpania, Japonia, Włochy a także Chiny, Brazylia czy Indie, ten dział przemysłu zatrudnia już przynajmniej kilka tysięcy specjalistów, w większości zarabiających więcej od przeciętnej krajowej oraz generujących większy dochód i innowacyjność (mierzonej np. w ilości patentów) od pozostałych gałęzi przemysłu i usług. W tych krajach czynione są zabiegi, by przemysł kosmiczny miał dalsze perspektywy rozwoju i był jeszcze bardziej konkurencyjny w stosunku do innych firm z tego sektora, lecz z innych państw. Jest to związane także z kwestią bezpieczeństwa narodowego – w sprawach obronności (np. szyfrowane kanały komunikacji dla wojska czy policji) preferowane są firmy z danego kraju, posiadające wiedzę na temat lokalnych warunków oraz wytwarzające dane usługi lub sprzęt przy współpracy z agencjami rządowymi.

Co PW-Sat może mieć wspólnego z opisanym powyżej “wielkim” przemysłem kosmicznym? Odpowiedź jest bardzo prosta – specjaliści. Każda osoba, która dołącza do jakiejkolwiek gałęzi przemysłu kosmicznego – niezależnie czy jako pracownik w małej firmie prywatnej, w wielkim międzynarodowym koncernie, czy też w narodowym biurze/agencji kosmicznej – musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Zdobycie takiej wiedzy to często kilkanaście lat studiów oraz dalszej pracy, przy czym studia to jedynie pierwsza część tego procesu kształcenia. Jeśli studia zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób, łącznie z częścią praktyczną, to absolwenci mają duże szanse na znalezienie kreatywnej pracy w sektorze kosmicznym. Dlatego też w wielu krajach uczelnie prowadzą własne, małe programy satelitarne lub technologiczne, najczęściej wg. standardu CubeSat. W trakcie takich programów studenci zdobywają praktyczną wiedzę oraz doświadczenie (np. odnośnie dokumentacji, procedur, oceny jakości prac itp.), które potem często przynosi bardzo pozytywne efekty. Takim przykładem może być firma ISIS z Holandii, powstała po zakończeniu projektu nanosatelity Delfi-C3, realizowanego przez uniwersytet w Delft. Studenci, którzy brali udział w tym projekcie, po zakończonych studiach postanowili powołać firmę ISIS, która dziś jest jednym z ważniejszych graczy w segmencie nanosatelitów, jednocześnie kreując kierunek rozwoju tej gałęzi sektora kosmicznego. Wykorzystując sprzęt typu COTS, firma ISIS dokonała dość znacznego poszerzenia możliwości małych satelitów dla wielu zastosowań.

Dlatego też studenckie projekty satelitarne mają duże znaczenie dla przyszłej kadry sektora kosmicznego. PW-Sat ma szansę być jednym z pierwszych takich polskich “katalizatorów” dla przyszłej kadry przemysłu kosmicznego. Za kilka miesięcy Polska może już być krajem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), co powinno przełożyć się na rozwój tego sektora w naszym kraju. Jednakże, rozwój polskiego przemysłu kosmicznego (oraz wysokich technologii w ogóle) jest zależny od dostępności kadry, która będzie w stanie efektywnie udzielać się w powierzonych zadaniach i w konsekwencji produktywnie wykorzystywać fundusze z polskiej składki do ESA.

Podsumowując – PW-Sat może mieć duże znaczenie dla kształtu sektora kosmicznego w Polsce. O ile co kilka lat będą pojawiać się jego następcy dla kolejnych roczników studentów.

(Zespół informacyjny PW-Sat)

Comments are closed.