Złożone cząstki organiczne na powierzchni Plutona

0

Teleskop Hubble uprzedza w odkryciach sondę New Horizons zmierzającą na badania Plutona. Cosmic Origins Spectrograph – instrument teleskopu Hubble – wykrył na powierzchni tej planety karłowatej obecność złożonych węglowodorów lub nitryli.

Takie związki organiczne mogą powstawać za sprawą interakcji azotowego lodu zalegającego na powierzchni Plutona i światła słonecznego (promieniowania UV) lub promieniowania kosmicznego. Taki mechanizm ma najprawdopodobniej także wpływ na zmieniający się kolor powierzchni Plutona, który zaobserwowano porównująca zdjęcia tego ciała niebieskiego pozyskane w latach 90 XX wieku i z 2002-2003 roku.

Obserwacje wskazują na to, że Pluton mimo pozornej odległości od Słońca, nie jest lodowo-skalną, martwą skałą. Zachodzą na nim różne zjawiska, w tym na przykład efekt cieplarniany (obejmujący atmosferę) – temperatura powierzchni przy zbliżaniu się tej planety karłowatej do Słońca utrzymuje się w granicach -220 stopni Celsjusza, a temperatura atmosfery może być o 40 stopni wyższa. Wpływ na to mają duże ilości metanu zawartego w atmosferze. Stąd także bardzo wysoki przyrost temperatury wraz z wysokością, który wynosi od 3 do 15 stopni na kilometr.

Kolejną ciekawostką, choć na razie niepotwierdzoną, może być występowanie podpowierzchniowego oceanu wewnątrz Plutona. Według niektórych modeli, pierwsza warstwa planety to azotowy lód. Pod nią znajduje się lód wodny, a jeszcze głębiej może występować zbiornik ciekłej wody. Wskazują na to meteoryty pochodzące z początków Układu Słonecznego zawierające wystarczające ilości potasu, by można było założyć, że w skalistym jądrze Plutona zachodzi rozpad promieniotwórczy odmiany tego pierwiastka, ogrzewający wyższą powłokę planety karłowatej.

Na przeprowadzenie badań weryfikujących takie założenia, a także uzupełnienie informacji o Plutonie, przyjdzie nam poczekać do 2015 roku, kiedy na miejscu pojawi się sonda New Horizons.

Rozszerzenie wiadomości i źródła:

kosmonauta.net: Hubble: nowe mapy Plutona – zmiany w kolorze powierzchni Plutona
New Horizons II (2004) – o sondzie New Horizons
ESO: The lower atmosphere of Pluto revealed – artykuł o nagrzewającej się atmosferze Plutona
Astrobiology Magazine: Pluto’s Hidden Ocean – o możliwości istnienia oceanu ciekłej wody wewnątrz Plutona
Southwest Research Institute (SwRI): SwRI researchers discover new evidence for complex molecules on Pluto’s surface – obserwacja złożonych cząstek organicznych na powierzchni Plutona

Comments are closed.