Voyager 1: wyłączono jedną z grzałek sondy

0

Obsługa misji Voyager 1 wyłączyła jeden z grzejników w celu zaoszczędzenia energii elektrycznej.

W celu ograniczenia zużycia energii kierownictwo misji Voyager 1 postanowiło wyłączyć jeden z grzejników na pokładzie sondy. W wyniku tego temperatura spektrometru UV spadła o 23 stopnie, do -79oC. To najmniejsza temperatura jakiej doświadczył ten instrument, który pomimo tego działa i przesyła dane.

Operacja jest częścią delikatnego planu takiego zarządzania energią, aby sonda mogła zbierać i przesyłać dane jeszcze do 2025 roku.

Spektrometr został zaprojektowany do pracy w temperaturze do -35oC. Jednak już od 17 lat grzałki w jego pobliżu były wyłączone i przyrząd pracował również w niższych temperaturach. Od 2005 pracuje stale w temperaturze -56oC. Wyłączona grzałka nie jest jego częścią, a stanowi element położonego obok spektrometru podczerwieni, wyłączonego w 1998 roku.

Naukowcy i inżynierowie będą stale monitorować dane ze spektrometru. Był on używany najbardziej w trakcie zbliżeń Voyagera do Jowisza i Saturna. Obecnie dane z niego analizuje międzynarodowy zespół badawczy pod przewodnictwem uczonych francuskich.

Zobacz też:

(NASA)

Comments are closed.