MAiC wprowadził ograniczenie na rozdzielczość zdjęć satelitarnych

0

Minister administracji i cyfryzacji objął zdjęcia satelitarne o rozdzielczości większej od 50 cm przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 22 grudnia 2011 roku, zawarte w Dzienniku Ustaw nr 299, poz. 1772, weszło w życie 1 stycznia 2012 r. Zmienia ono zakres materiałów geodezyjnych i kartograficznych podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Od nowego roku tajnością objęte są, m.in. zdjęcia satelitarne i produkty zobrazowania o rozdzielczości lepszej niż 50 cm we wszystkich zakresach pasma elektromagnetycznego. Takim samym przepisom będą podlegały również:

  • dane skaningu laserowego zbierane z gęstością większą od 8 punktów na metr kwadratowy na obszarze 10 x 10 metrów
  • rysunki, obrazy i dane pomiarowe pozwalające na odtworzenie współrzędnych z dokładnością porównywalną do map w skali 1:5000 lub większej
  • materiały i bazy danych zawierające informacje opisową lub w postaci znaków graficznych, zawierające przeznaczenie obiektów położonych na terenach zamkniętych, jeśli tam leżące obiekty objęto klauzulą tajności.

Poprzednie rozporządzenia, jak rozporządzenie ministra MSWiA z 26 maja 2010 r. (Dziennik Ustaw z 22 czerwca 2010 nr 109, poz. 717), czy rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa, z 18 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw z 6 czerwca 2001 roku nr 56, poz. 589), nie zawierały górnej granicy rozdzielczości materiałów fotograficznych, a odnosiły się jedynie do statusu lub przeznaczenia obiektów fotografowanych.

Podobne ograniczenie rozdzielczości zdjęć satelitarnych (do 50 cm) obowiązuje, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie jedynym odbiorcą zdjęć o takich rozdzielczościach są agencje rządowe i wojsko.

Comments are closed.