Znamy kolejne imiona satelitów Galileo

0

Tara i Milena, to kolejne, słoweńskie i estońskie, imiona satelitów Galileo.

Ponad 16 tys. dzieci z całej UE wzięło udział w konkursie rysunkowym Galileo. Nagrodą jest nazwanie imionami autorów zwycięskich prac satelitów programu Galileo. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach podczas uroczystości rozdania nagród w państwach członkowskich.

Celem zorganizowanego przez Komisję Europejską konkursu jest wzbudzenie wśród dzieci zainteresowania działaniami w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, przez stworzenie niepowtarzalnej okazji nadania satelitom imion 27 małych laureatów. Thijs z Belgii i Natalia z Bułgarii zostali w swoich krajach zwycięzcami konkursu w czerwcu zeszłego roku, a satelity noszące ich imiona zostały pomyślnie wystrzelone z Kourou w Gujanie Francuskiej 21 października 2011 roku.

Oto nadchodzące uroczystości rozdania nagród:

  • 17 stycznia, Irlandia
  • 18 stycznia, Francja i Łotwa
  • 19 stycznia, Węgry
  • 26 stycznia, Czechy
  • 10 lutego, Włochy

W uroczystościach w Słowenii i Estonii, które miały miejsce 9 i 11 stycznia, ogłoszono autorki zwycięskich prac: Tarę i Milenę. Kolejne uroczystości będą się odbywać do końca marca 2012 r. 13 stycznia rozwiązano konkurs w Holandii a 16 stycznia, w Grecji.

Odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość wiceprzewodniczący Antonio Tajani powiedział: „Cieszę się, że tak wiele dzieci wzięło udział w tej inicjatywie. Ich pomysłowość i marzenia przypominają nam wszystkim, co popchnęło rodzaj ludzki do wyjścia poza granice widzianego gołym okiem horyzontu. Nawigacja satelitarna, badanie przestrzeni kosmicznej i jej obserwacja sprawiają, że temat przestrzeni kosmicznej jest coraz bardziej istotny dla obywateli i przyszłości naszej gospodarki. Przez ten konkurs chcieliśmy rozbudzić już w najmłodszych dzieciach entuzjazm dla przestrzeni kosmicznej i możliwości, jakie oferuje”.

O konkursie można przeczytać na stronie: http://www.galileocontest.eu.

Od 1 września do 15 listopada 2011 r. dzieci mieszkające w UE i urodzone w przypadających na początek programu Galileo latach 2000-2002 zostały zaproszone do konkursu na stworzenie rysunku związanego z przestrzenią kosmiczną i aeronautyką. Skan lub fotografię cyfrową rysunku należało załadować na stronie internetowej konkursu. W każdym państwie krajowe jury wybrało najlepszy rysunek, a imieniem jego autora zostanie nazwany jeden z satelitów konstelacji Galileo. Pierwsze satelity Galileo wystrzelono dnia 21 października. Umieszczanie satelitów na orbicie będzie się odbywać regularnie aż do momentu osiągnięcia pełnej konstelacji. Kolejność, w jakiej satelitom będą nadawane imiona dzieci, określa porządek alfabetyczny nazw państw członkowskich w ich językach narodowych.

Podobnie jak GPS Galileo umożliwi użytkownikom określenie ich dokładnego miejsca w czasie i przestrzeni, jednak dane Galileo będą bardziej precyzyjne i wiarygodne. Galileo to program Unii Europejskiej mający na celu zbudowanie globalnego systemu nawigacji satelitarnej pod europejską kontrolą cywilną. Będzie on kompatybilny oraz, dla niektórych z jego usług, interoperacyjny z amerykańskim systemem GPS oraz rosyjskim systemem Glonass, jednak od nich niezależny.

Galileo jest stale rozwijany, a w najbliższych tygodniach Komisja ogłosi dalsze szczegóły m.in. na temat zamówień na dodatkowe satelity dla systemu.

(Komisja Europejska)

Comments are closed.