Czy Węgry wkrótce dołączą do ESA?

0

Źródła węgierskie podają, że rząd tego kraju może już niebawem rozpocząć negocjacje z Europejską Agencją Kosmiczną.

Węgry od 2003 roku są partnerem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach programu PECS (tego samego, w którym i Polska bierze udział). Aktualnie trwa już druga tura węgierskiego PECS – pierwsza została zakończona w 2008 roku, gdy Węgry zdecydowały się nie wstępować do ESA i pozostać przy PECS. Wówczas Czechy – które równolegle z Węgrami rozpoczęły program PECS – wstąpiły do ESA. Druga tura węgierskiego PECS powinna się zakończyć w 2012-2013 roku i obecnie trwają rozmowy na temat kolejnych czynności tego kraju związanego z ESA.

We wrześniu zeszłego roku węgięrski rząd otrzymał ekspercki dokument, rekomendujący rozpoczęcie negocjacji z ESA. Przekazane publicznie informacje nie zawierały dat, ale wyraźnie wskazywały, że priorytetem dla rozwoju węgierskiego sektora kosmicznego będzie wstąpienie do ESA. Już w tej chwili węgierski przemysł kosmiczny uczestniczy w kilku ważniejszych projektach i programach ESA, najczęściej jednak jako subkontraktor firm włoskich, niemieckich czy francuskich.

Węgierskie źródła zauważają, że akcesja Czech i Rumunii do struktur ESA oraz rozpoczęcie negocjacji przez Polskę z tą agencją może doprowadzić do osłabienia pozycji Węgier w sektorze kosmicznym. Niewątpliwie, uczestnictwo w ESA jako pełnoprawny członek przekłada się na bezpośredni dostęp do większej ilości projektów – a brak tego może doprowadzić do ograniczenia możliwości rozwoju węgierskich firm w sektorze kosmicznym.

Wysokość pierwszej węgierskiej składki do ESA szacowana jest na około 7-8 milionów euro. Aktualny obrót węgierskiego przemysłu kosmicznego oceniany jest na około 14 milionów euro i składa się z kilku mniejszych i większych firm, z których największa generuje około 25% całkowitego obrotu. Oznacza to, że wejście Węgier do ESA może zwiększyć obrót węgierskiego sektora kosmicznego do około 20 milionów euro w pierwszych latach członkostwa w tej agencji.

Jeśli węgierski rząd zdecyduje się na rozpoczęcie negocjacji z ESA, to można zakładać, że Węgry dołączą do struktur tej agencji w 2013 roku.

(Index)

Comments are closed.