Jaki będzie budżet Polski w ESA?

0

Trwają negocjacje Polski z Europejską Agencją Kosmiczną. W tej chwili brak definitywnych ustaleń co do warunków akcesji naszego kraju do struktur ESA. W ostatnich tygodniach pojawiły się pierwsze dokładniejsze informacje odnośnie wielkości polskiej składki do ESA.

Wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) to wyjątkowo ważne wydarzenie dla krajowego przemysłu oraz nauki. Negocjacje z ESA oficjalnie rozpoczęły się 28 listopada 2011 roku i będą prawdopodobnie trwać do marca tego roku. Jest więc możliwe, że jeszcze w tym roku Polska dołączy do struktur ESA.

Jakiej wielkości będzie budżet Polski w ESA? W listopadzie zeszłego roku serwis Kosmonauta.net uzyskał pierwsze informacje dotyczące polskiej składki do ESA, łącznie z wpłatami akcesyjnymi. Te wartości wówczas były następujące:

  • jednorazowe wykupienie udziałów w ESA: około 6-8 milionów euro,
  • coroczna składka na programy obowiązkowe ESA – proporcjonalna do PKB kraju – około 12-14 mln euro,
  • składka na programy nieobowiązkowe – ustalana indywidualnie przez państwo członkowskie ESA. Zwykle jest to 2-3 razy więcej niż składka obowiązkowa.

Łącznie Polski wkład w ESA mógłby więc wynieść około 36 mln euro. W pierwszych latach składka nieobowiązkowa mogłaby wynosić około 50% składki obowiązkowej, a potem rosłaby w miarę możliwości i rozwoju krajowego sektora aerokosmicznego. Można zatem założyć, że polska składka wynosiłaby około 20 milionów euro w pierwszych latach obecności w ESA.

Niedawno pojawiła się dodatkowa informacja odnośnie corocznej składki na programy obowiązkowe ESA. Dziewiętnastego stycznia 2012 roku w Toruniu odbył się wykład prof. dr hab. Marka Banaszkiewicza z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Wykład nosił tytuł “Program eksploracji kosmosu” i dotyczył także polskiej akcesji do ESA. Na tym wykładzie byli obecni przedstawiciele serwisu astronomicznego Astrovision.pl.

Podczas wykładu profesor Banaszkiewicz powiedział, że podstawowa składka (12-14 mln euro) w trakcie negocjacji z ESA została wpierw doprecyzowana do 14 mln euro a w ostatnich dniach do 15 milionów. Wyższa wartość ma związek z różnicami w kursach walut.

Ponadto, profesor Banaszkiewicz powiedział, że Polska ma szansę stać się dwudziestym członkiem ESA jeszcze jesienią tego roku, a w mniej optymistycznym wariancie rozwoju wydarzeń – na początku 2013 roku.

Powyższy artykuł jest analizą serwisu Kosmonauta.net na podstawie publicznie dostępnych informacji. Rzeczywiste wartości – będące przedmiotem negocjacji pomiędzy Polską a ESA – mogą mieć inny wygląd.

Comments are closed.