Kosmos w ostatnich decyzjach Komisji Europejskiej

0

Horyzont 2020, GMES, Galileo i przejęcia Astrium, to najnowsze kosmiczne tematy poruszone przez Komisję Europejską.

„Horyzont 2020” –  80 mld euro w badania i innowacje

Komisja Europejska przedstawiła 30 listopada pakiet świadczeń na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie. Komisarz Máire Geoghegan-Quinn ogłosiła warty 80 mld euro program inwestowania w badania naukowe i innowacje o nazwie „Horyzont 2020”, czyli w starej nomenklaturze 8. Program Ramowy. Z kolei komisarz Androulla Vassiliou przedstawiła strategiczny plan innowacji dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), na który przeznaczono 2,8 mld euro z programu „Horyzont 2020”. Jednocześnie wiceprzewodniczący Antonio Tajani zapowiedział wprowadzenie nowego programu uzupełniającego – którego budżet wyniesie 2,5 mld euro – w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Powyższe programy finansowania będą realizowane w latach 2014-2020 r.

Przedstawiając założenia programu „Horyzont 2020”, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn powiedziała: „W tak radykalnie zmienionych warunkach gospodarczych potrzebujemy nowej koncepcji europejskich badań naukowych i innowacji. „Horyzont 2020” zapewnia bezpośredni bodziec dla gospodarki oraz bazę naukowo-techniczną i konkurencyjność przemysłu na przyszłość, dzięki czemu nasze społeczeństwo będzie funkcjonowało w bardziej inteligentny i zrównoważony sposób, sprzyjający również włączeniu społecznemu.”

„Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby przyciągnąć większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. Nakład pracy biurowej był od zawsze problemem dla uczestników Programów Ramowych.

Fundusze programu „Horyzont 2020” zostaną przeznaczone na trzy główne cele. Po pierwsze, program ma wspierać czołową pozycję UE w nauce dzięki budżetowi w wysokości 24,6 mld euro (obejmującemu 77 proc. zwiększenie środków na rzecz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która osiąga doskonałe wyniki). Po drugie, program zakłada zapewnienie europejskim przedsiębiorcom wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych, na co przeznaczono 17,9 mld euro. Obejmuje to znaczącą inwestycję w wysokości 13,7 mld euro w najważniejsze technologie, a także lepszy dostęp do kapitału oraz wsparcie dla MŚP. Po trzecie, 31,7 mld euro przeznaczono na ważne kwestie dotyczące wszystkich Europejczyków, które podzielono na sześć głównych zagadnień: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan; bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna; bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia; inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport; działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami; integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

5,8 mld euro dla GMES

Tego samego dnia Komisja Europejska zaproponowała, by w latach 2014-2020 finansować program GMES (Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa) do celów obserwacji Ziemi poza ramami finansowymi UE; według szacunków na program ten należy przeznaczyć kwotę 5,8 mld euro.

Komisja proponuje utworzenie specjalnego funduszu GMES, podobnego do modelu wybranego dla Europejskiego Funduszu Rozwoju, utworzonego z wkładów finansowych wszystkich 27 państw członkowskich UE obliczonych na podstawie ich dochodu narodowego brutto (DNB). Będzie to wymagało porozumienia międzyrządowego między państwami członkowskimi UE zebranymi w Radzie. Program będzie koordynowany przez Komisję, a zarządzaniem finansowym mogłaby zająć się Agencja Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA).

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa, powiedział: „Aby sprostać coraz większym wyzwaniom na poziomie światowym, Europa potrzebuje własnego, dobrze skoordynowanego i wiarygodnego systemu obserwacji Ziemi. Program GMES znacznie pobudzi rozwój europejskich badań naukowych związanych z przestrzenią kosmiczną, a w ostatecznym rozrachunku również wesprze ożywienie gospodarcze i pomoże rozwiązać najważniejsze problemy, z jakimi borykają się obecnie europejscy obywatele”.

Zmiana sposobu finansowania GMES w trakcie jego fazy przygotowawczej może jednak przynieść negatywne skutki. Kraje są raczej niechętne kolejnym obciążeniom generowanym przez Komisję, bo same w związku z kryzysem muszą ograniczać budżety. O protestach niektórych państw członkowskich pisaliśmy niespełna 2 tygodnie temu. Gdyby doszło do utraty płynności finansowania projektu, to mogłoby dojść do opóźnienia w jego realizacji.

Więcej informacji na temat Globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES): http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/gmes/index_en.htm

Nowe perspektywy dla Galileo

Komisja Europejska zaproponowała też nowe ramy finansowania i zarządzania dla dwóch europejskich programów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS (wzmocnienie sygnału GPS) na lata 2014-2020. Komisja proponuje przeznaczyć 7 mld euro na zagwarantowanie ukończenia europejskiej infrastruktury nawigacji satelitarnej i zapewnienie eksploatacji systemów do roku 2020, obejmującej wykorzystanie infrastruktury kosmicznej i naziemnej, niezbędne działania związane z zasilaniem i zastępowaniem, procedury certyfikacji, a zwłaszcza świadczenie usług. We wniosku przypomina się również, że Unia pozostaje właścicielem systemów. Zarządzanie eksploatacją programów należy zatem powierzyć Agencji Europejskiego GNSS, a zarządzanie ich wdrażaniem – Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska może stać się członkiem ESA już w I połowie 2012 roku.

W celu uzyskania ogólnych informacji na temat Galileo, zob. MEMO/11/717, i http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm

KE zezwala na przejęcie Mobsatu przez Astrium

Komisja Europejska zezwoliła na zgłoszoną 26 października transakcję kupna firmy Mobsat Holding SàRL, należącej do luksemburskiego holdingu Vizada, przez francuski Astrium Holding SAS. Komisja uznała, że przejęcie nie będzie miało znaczącego wpływu na udział firmy w rynku i kupujący nadal będzie odczuwał konkurencję innych podmiotów.

Komisja uznała też, że nabycie przez Astrium Mobsatu, wraz z obecną działalnością spółki-matki kupującego, czyli koncernu EADS, nie da dominującej pozycji na rynku hurtowej sprzedaży dwukierunkowej łączności satelitarnej.

(KE)

Comments are closed.