Warszawa: konferencja o niekosmicznych zastosowaniach technik satelitarnych

0

23 listopada 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona użytkowaniu technologii satelitarnych w zastosowaniach poza przestrzenią kosmiczną.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się jednodniowa konferencja pod tytułem “Zastosowania technologii satelitarnych w praktycznej działalności MSP metodą na przyśpieszenie ich rozwoju i wzrost konkurencyjności”. Informowaliśmy o niej w zeszłym miesiącu.

Konferencja była jednym z nielicznych okazji do zapoznania się z praktycznymi zastosowaniami technik kosmicznych i satelitarnych w dziedzinach gospodarki zwykle z nimi nie związanymi. Uczestnicy mieli okazję poznać konkretne wdrożenia innowacyjnych technologii satelitarnych, które zostały przybliżone przez właścicieli/przedstawicieli firm stosujących już te technologie, np. użytkowania systemu GPS w gospodarstwach rolnych (firma Kam-Rol), monitorowaniu i zarządzaniu flotą (system Komtrax w firmie Mostostal), zastosowaniach GPS w nowoczesnej turystyce rowerowej (Tour Bike), czy planowaniu i zarządzaniu biomasą (współpraca firmy RIO z Dalkia).

Marek Banaszkiewicz, dyrektor CBK PAN / Credits: Kosmonauta.netSpecjaliści związani z Komisją Europejską i ESA nakłaniali do współpracy z różnymi programami technologicznymi prowadzonymi przez obie organizacje i nie zrażaniu się biurokracją, która na początku może wydawać się przytłaczająca.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, sekretarz stanu Krzysztof Zaręba, poinformował oficjalnie, że 28 listopada w Paryżu rozpoczną się negocjacje między Polską a ESA o pełne członkostwo Polski w tej organizacji. Zaprosił też przedsiębiorców do udziału w kolejnym konkursie przetargów w ramach programu PECS, “przedsionku ESA”, który rozpocznie się w pierwszej dekadzie grudnia (1 grudnia odbędą się w Warszawie warsztaty poświęcone tym przetargom). Łącznie ogłoszone przetargi będą warte 2 miliony euro. Na złożenie oferty będzie 8 tygodni. W lipcu 2012 roku powinien zostać zaś ogłoszony kolejny pakiet konkursów związanych z systemami Galileo/GMES w ramach 7. Programu Ramowego, o czym poinformował Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Na konferencji zaprezentowano również system poprawy konkurencyjności IMP3rove, pozwalający porównać sposób prowadzenia swojego biznesu do bardziej innowacyjnych przedsiębiorstw i dzięki temu dokonanie takich zmian, które umożliwią wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Gen. Mirosław Hermaszewski - gość honorowy konferencji / Credits: Kosmonauta.netKrajowa Izba Gospodarcza i Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokazywały swoje narzędzia dla przedsiębiorców, jak programy finansowania, szukania kooperantów, czy samokształcenia. KIG podał, że z około 1,5-2 milionów firmy typu mikro i MSP około 5-7% używa technologii innowacyjnych, w tym kosmicznych. Najlepiej wypadają tu firmy przemysłowe, gdzie odsetek ten sięga 12%. PARP potwierdził, że to ona przejmie rolę koordynatora polskiego sektora kosmicznego. Jej przedstawiciel, wiceprezes Dariusz Szewczyk, powiedział, że może stać się to już na przełomie roku 2011/2012. Nie wie jednak jakie finansowanie będzie dostępne, gdyż środki z perspektywy finansowej 2007-2013 są w zasadzie już wydane. Kończą się rozmowy nad zużyciem tak zwanej rezerwy operacyjnej, stanowiącej 10% środków z funduszy unijnych.

Ogólnie podsumowując zastosowanie technologi satelitarnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa przynosi korzystne, szybkie i w inny sposób niedostępne nowe możliwości działania oraz sposoby rozwiązania problemów. Należy podejść otwarcie do nowych możliwości które otwierają technologie kosmiczne dla przedsiębiorstw. Warto mieć na uwadze to że w przyszłym roku PARP będzie wspierał sektor kosmiczny a w chwili obecnej MSP mogą zasięgnąć porady gdzie i  jakich rozwiązań szukać w organizacjach takich jak UNICORN, Eurisy czy Krajowa Izba Gospodarcza w Katowicach, w Centrum Badań Kosmicznych oraz firmach specjalizujących się w technologiach kosmicznych, ich wdrażaniu, doradztwie i konsultacjach takich jak Astri Polska, WASAT oraz Kosmonauta.net.

Przedstawiciele firm dzielą się doświadczeniami ze stosowania technologii satelitarnych / Credits: Kosmonauta.netKonferencja została zorganizowana przez Europejską Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Klasy Średniej UNICORN i organizację EURISY – zrzeszenie agencji kosmicznych na rzecz propagowania technik kosmicznych w zastosowaniach poza tą dziedziną. Gościem honorowym spotkania był generał Mirosław Hermaszewski.

Comments are closed.