Decyzja UE w sprawie regulacji dostępu do Galileo

0

4 listopada opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzję w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej Galileo.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej wydały 25 października decyzję nr 1104/2011/UE w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo.

Decyzję opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 4 listopada.

Decyzja daje podstawy do krajowych i europejskich regulacji dotyczących dostępu do niektórych usług oferowanych przez system Galileo.

Głównymi postanowieniami jest nieograniczony dostęp do Galileo dla państw członkowskich, Rady UE i Komisji Europejskiej. Każdy kraj sam określa kategorie osób i instytucji uprawnionych do korzystania z usług o dostępie regulowanym. Państwa członkowskie powołają lub wyznaczą u siebie organ zarządzający dostępem regulowanym. Na uregulowanie wspomnianych czynności państwa członkowskie mają czas do 6 listopada 2013 roku.

Agencje unijne będą mogły z nich korzystać tylko, gdy będzie to potrzebne do realizacji ich zadań lub w porozumieniu z Komisją.

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe będą mogły korzystać usług regulowanych Galileo po podpisaniu umowy o bezpieczeństwie informacji i umowy określającej warunki zasad odstępu.

Produkcja modułów odbiorczych GPS dla usług regulowanych będzie koncesjonowana przez Radę Akredytacji i będzie mogła się odbywać tylko na terenie krajów członkowskich. Wywóz sprzętu, technologii i oprogramowania związanego z usługami regulowanymi będzie ograniczony.

ESA będzie miała dostęp do technologii usług regulowanych i będzie mogła z nich korzystać tylko do badań naukowych i technologicznych.

Decyzja w języku polskim, w formacie PDF, do pobrania ze strony EUR-Lex.

(Komisja Europejska)

Comments are closed.