Dalszy los EPOXI poznamy w 2012 roku

0

W poniższym podsumowaniu przedstawiamy stan misji EPOXI, dawniej Deep Impact, na dzień 20 października 2011.

30 listopada minie rok od zbliżenia do komety Hartley 2 i zakończenia misji EPOXI sondy Deep Impact.

Jądro komety Hartley 2 sfotografowane przez sondę Deep Impact/EPOXI / Credits: NASAMiędzy 2 a 7 października miały miejsce łączne obrady Europejskiego Kongresu Nauk o Planetach i Komitetu ds. Nauk o Planetach Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. W sesji poświęconej ostatnim wynikom misji EPOXI znalazły się następujące osiągnięcia:

  • nowe dowody świadczące o tym, że jądro komety Hartley 2 składa się z części o różnym składzie,
  • poprawa ilościowa wyników symulacji ruchu dużych fragmentów komy dzięki analizie oddzielania się ziaren lodu od ziaren stałych, z jądrami zbudowanymi na pierwiastkach metalicznych,
  • skorelowanie lodu powierzchniowego z topografią jądra kometarnego,
  • analiza spektralna wskazująca, że bezwładność temperaturowa jądra jest bardzo mała (najwyższa temperatura powierzchni występuję już w trakcie lokalnego południa, bez opóźnienia przesuwającego go na godziny popołudniowe),

Dodatkowo, osiągnięto zgodność wyników badań obfitości występowania tlenku węgla i ditlenku węgla z obserwacjami innych komet, dokonanymi przez satelitę Akari. Pomiary obfitości deuteru w jądrze komety Hartley 2 wskazują zaś, że nasza wiedza o pochodzeniu komet może być nie do końca prawdziwa.

Dalsze losy statku Deep Impact/EPOXI poznamy dopiero na początku 2012 roku. NASA zdecydowała o przeglądzie wszystkich misji planetarnych w tym właśnie czasie. Przegląd zdecyduje o następnym przedłużeniu misji statku.

Zobacz też:

(NASA, EPSC)

Comments are closed.