Cięcia dotkną GMES (i ITER)?

0

Z projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zniknęło 5,7 miliarda euro na program satelitarny GMES. Osiem państw sprzeciwiło się tej decyzji.

Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Włochy i Holandia wysłały list do Komisji Europejskiej domagający się przywrócenia finansowania projektów GMES i ITER w budżecie na lata 2014-2020.

Oba projekty przez samą Komisję uznawane są za priorytetowe i istotne dla przyszłości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Mają zapewnić jej konkurencyjność, wzrost gospodarczy, nowe technologie i bezpieczeństwo, w tym niezależność energetyczną.

Jednak po ostatnich zmianach w projekcie budżetu Unii na lata 2014-2020 zniknęły z niego fundusze na GMES i ITER. Z 1000 miliardów euro budżetu odjęto 5,7 mld. na GMES i 2,36 mld. na ITER. W trakcie negocjacji jest wycofanie kolejnych 1300 milionów euro dotacji na ITER.

Francuski minister nauki Laurent Wauquiez, jeden z siedmiu ministrów którzy podpisali list, ostrzegł Komisję, że cięcia uderzające w te dwa projekty będą miały “bardzo złe konsekwencje”.  “Będzie to interpretowane jako sygnał, że Unia Europejska rezygnuje ze swoich strategicznych celów”.

Europejscy decydenci zagłosowali ostatnio o zwiększeniu budżetu na rok 2012 o 5,2%, mimo głosów państw członkowski mówiących o redukcji wydatków w czasie kryzysu w strefie Euro. ITER i GMES mają jednak wstawiennictwo parlamentu. Komisja chce przerzucić koszty tych zadań na państwo członkowskie i wyłączyć je ze wspólnego budżetu.

(AFP)

Comments are closed.