3. międzynarodowa konferencja eksploracji w Lukka

0

W Lukka odbyła się 3. Międzynarodowa Konferencja Eksploracji i pierwsze spotkanie Międzynarodowej Platformy Wysokiego Szczebla ds. Eksploracji Kosmosu.

10 listopada we włoskim mieście Lukka spotkali się przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i 28 krajów (łącznie reprezentowanych było 41 krajów), w ramach dwóch spotkań: 3. Międzynarodowej Konferencji Eksploracji i pierwszej Międzynarodowej Platformy Wysokiego Szczebla ds. Eksploracji Kosmosu.

Jak informuje ESA w nocie prasowej, konferencja, współorganizowana przez ESA, Włochy (przewodniczące radzie ministerialnej ESA) i Komisję Europejska, zaznaczyła istotność wykorzystywania przestrzeni kosmicznej i uzyskiwanych z tego bezpośrednich korzyści dla ludzkości. Zgromadzeni przywódcy i decydenci potwierdzili, że eksploracja przestrzeni kosmicznej przynosi społeczeństwom wiele korzyści. Wykorzystanie kosmosu jest źródłem wielu odkryć i przełomowych technologii, tworzy powiązania w skali globalnej, pozwala wspólnie i pokojowo osiągać wzajemne korzyści, inspiruje młode pokolenia, zapewnia wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

Panel wysokiego szczebla jaki pierwszy raz zebrał się w Lukka ma pomóc w szerszym stopniu osiągać wyżej wspomniane korzyści.

Zebrani reprezentanci przyjęli Deklarację z Lukka, która wskazuje na korzyści płynące z dialogu nad przyszłą eksploracją przestrzeni kosmicznej. Pomoże on zidentyfikować obszary potencjalnej międzynarodowej współpracy. Rezultatem Deklaracji będą w przyszłości wspólne misje kosmiczne i współpraca w badaniach, w tym w dostępie do przestrzeni kosmicznej.

Przedstawiciele zgromadzonych krajów zgodzili się otworzyć dialog polityczny na wysokim szczeblu poświęcony wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej dla korzyści ludzkości. Stany Zjednoczone zaoferowały się gościć kolejne spotkanie platformy.

Zobacz też:

(ESA)

Comments are closed.