Ryzyko przelotu New Horizons przez układ Plutona

0

Jest możliwe, że wokół Plutona wciąż znajdują się odłamki niosące ze sobą ryzyko zderzenia z sondą New Horizons. Potrzebna jest nowa analiza ryzyka przelotu i ewentualne wyznaczenie alternatywnych trajektorii o niższym ryzyku.

Po odkryciu nowych księżyców krążących wokół Plutona pojawiło się praktyczne pytanie – czy obecnie proponowana trajektoria przelotu New Horizons przez ten mini-układ niesie ze sobą ryzyko zderzenia? Jeśli te małe satelity powstały wskutek kolizji, to jest możliwe, że wokół Plutona wciąż się znajdują jeszcze mniejsze odłamki, być może w formie pierścieni, torusa lub sfery. Warto znać charakterystykę tego potencjalnego pola odłamków jeszcze przed przelotem New Horizons, planowanym na 14 lipca 2015 roku.

W dniu 4 listopada 2011 roku odbyły się warsztaty poświęcone ryzyku przelotu sondy New Horizons przez mini-układ Plutona. Kilkunastu ekspertów z dziedziny dynamiki pierścieni, trajektorii oraz obserwacji astronomicznych wspólnie debatowało o przelocie sondy New Horizons. Ponieważ dostępne informacje w tej chwili wydają się być bardzo skąpe, to zadecydowano o wykonaniu szeregu czynności, dzięki którym wzrośnie pewność co do bezpiecznego przelotu sondy obok Plutona i jego księżyców.

Przede wszystkim, w najbliższych latach trwać będą intensywne obserwacje mini-układu Plutona. Obserwacje zostaną wykonane za pomocą orbitalnego teleskopu Hubble, naziemnych obserwatoriów optycznych oraz radiowych. W tej chwili nie wiadomo nawet, jaki kształt może mieć pole/obszar szczątków wokół Plutona – możliwe są pierścienie, torusy a nawet i sfery, co komplikuje obserwacje.

Ponadto, przygotowana zostanie alternatywna trajektoria przelotu, na którą będzie można sprowadzić New Horizons jeśli okaże się, że obecna trajektoria niesie ze sobą zbyt duże ryzyko uszkodzenia sondy. Jest możliwe, że taka trajektoria przelotu sprowadziłaby sondę około 10 tysięcy kilometrów dalej od Plutona w porównaniu z obecnie zakładaną trajektorią. Ponadto, trajektoria mogłaby przebiegać około 180 stopni ‘za’ Charonem – gdyż ten księżyc mógłby oczyszczać okoliczny obszar ze szczątków, redukując ryzyko zderzenia sondy z nieznanym odłamkiem.

Wyniki analiz ryzyka przelotu New Horizons przez mini-układ Plutona powinny być znane w przeciągu kilkunastu miesięcy, choć może zajść potrzeba przedłużenia obserwacji i prac. Na przeszkodzie może stać w tym przypadku ograniczony czas na przeprowadzenie analiz.

Przykład potrzeby nowej analizy trajektorii przelotu sondy pokazuje, jak trudno przewidzieć wszelkie aspekty ryzyka w momencie projektowania misji – szczególnie, jeśli celem wyprawy jest mało znany zakątek Układu Słonecznego.

Wizja artystyczna sondy kosmicznej New Horizons przelatującej w pobliżu Plutona, Charona i księżyców Nix i Hydra (NASA)

Comments are closed.