Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z ESA

0

28 listopada 2011 roku w Paryżu rozpoczęły się negocjacje akcesyjne pomiędzy Polską a Europejską Agencją Kosmiczną.

Rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w sferze polskiej nauki i techniki w ostatnich latach. Dzięki wejściu do ESA polski przemysł oraz instytucje naukowe z pewnością zyskają nowe perspektywy rozwoju.

Negocjacje z ESA rozpoczęły się 28 listopada 2011 r. w Paryżu, w centrali tej agencji. Ze strony ESA także można zauważyć duże zainteresowanie dołączeniem Polski do struktur tej agencji – rozmowom przewodniczy dyrektor generalny ESA, Jean-Jacques Dordain.

Ze wstępnych informacji wynika, że w 2012 roku prawdopodobnie dojdzie do akcesji Polski do struktur ESA. Dokładne warunki oraz warunki finansowe nie są w tej chwili znane. Można jednak przewidywać, że warunki będą zbliżone do tych niedawno opisanych na łamach serwisu Kosmonauta.net.

Jest możliwe, że więcej informacji na temat przebiegu negocjacji z ESA zostanie przekazanych na czwartkowych warsztatach PECS w Warszawie.

	 Dyrektor generalny ESA (po środku) - zdjęcie ze stycznia 2011 roku / Credits - K. Kanawka

Comments are closed.