Kosmonauta.net Spółka z o.o.

0

W dniu 21 listopada 2011 roku w Gdańsku nastąpiło zawarcie umowy tworzącej firmę o nazwie Kosmonauta.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to kolejny krok ku aktywnej i specjalistycznej działalności w powstającym polskim sektorze kosmicznym.

W zeszłym roku nastąpiło rozpoczęcie działalności gospodarczej serwisu Kosmonauta.net w formie inkubowanej firmy pod skrzydłami Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim. Od tego czasu przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net coraz częściej pojawiali się na branżowych konferencjach, warsztatach i seminariach, na których nawiązane zostały cenne kontakty, w tym z zagranicznymi firmami z przemysłu aerokosmicznego.

Kilka z tych kontaktów doczekało się rozwinięcia – pojawiła się szansa na zrealizowanie wspólnych, ciekawych i ambitnych projektów. Z tego też powodu, osoby zaangażowane w rozwój inkubowanej działalności, podjęły decyzję o konwersji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pierwszy krok tej konwersji został wykonany 21 listopada 2011 roku – założyciele spotkali się u notariusza w Gdańsku i zawiązali spółkę. W następnych tygodniach trwać będą czynności zmierzające do rozpoczęcia regularnej działalności w ramach Spółki z o.o. W międzyczasie trwać także będą negocjacje w sprawie uczestnictwa w branżowych projektach kosmicznych – często w tematach, w których polskie firmy rzadko brały wcześniej udział. Planujemy wypełnić tę lukę, wspierając rozwój przemysłu kosmicznego w Polsce, co jest ważne w perspektywie akcesji do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Już w najbliższej przyszłości planujemy brać udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, publikować kolejne raporty, a także dostarczać zaawansowane usługi dla klientów z sektora. Te wszystkie czynności będą wymagać stworzenia miejsc pracy (również specjalistycznych) oraz aktywnej współpracy z uczelniami i instytutami, co powinno przynieść bardzo korzystne rezultaty, nie tylko dla naszej firmy.

Jednocześnie nie “zapominamy” o naszej obecnej roli – wciąż będziemy dostarczać aktualne i ważne informacje, wspierać inicjatywy oraz przedstawiać korzyści płynące z zastosowania technologii kosmicznych na Ziemi.

W tym miejscu pragniemy także okazać wdzięczność Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości za okazane wsparcie na początku naszej drogi.

Założyciele Kosmonauta.net Spółka z o.o. / Credits - Kosmonauta.net

Comments are closed.