Prezentacja wielkich sieci teleskopów w warszawskim CAMK PAN

0

W poniedziałek, 14 listopada w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie Mateusz Janiak zaprezentuje największe na świecie sieci teleskopów. Będzie to kolejna odsłona jesiennego cyklu pod tytułem “Spotkania z astronomią”.

Astronomia i astrofizyka, jako dziedziny bazujące na obserwacjach, potrzebują coraz dokładniejszych danych do analizy. Wraz z rozwojem technologii, jak i samej nauki, zachodzi więc potrzeba budowy coraz bardziej wyrafinowanych teleskopów, sięgających w Wszechświat w zakresie od fal radiowych do najwyższych energii.

Obecnie takie teleskopy składają się często już nie z jednego instrumentu, ale całych sieci, w których współpracujące ze sobą przyrządy osiągają znacznie lepsze wyniki od nawet najpotężniejszych, ale działających pojedynczo teleskopów.

Podczas prezentacji Mateusz Janiak, doktorant w CAMK PAN, omówi istniejące już układy instrumentów i stosowane w nich obecnie techniki obserwacji oraz przedstawi planowane konstrukcje, w tym między innymi radiowe SKA i układ teleskopów Czerenkowa CTA.

Poniedziałkowy wykład będzie piątym z najnowszej serii popularnonaukowych “Spotkań z astronomią”. Została ona zainaugurowana 10 października, gdy o instrumencie SALT mówił dr Wojciech Pych. 17 października na pytanie o możliwość istnienia życia poza Ziemią próbował odpowiedzieć prof. Janusz Ziółkowski, a 24 dnia tego miesiąca o gwiazdach neutronowych opowiadał prof. Paweł Haensel. Pierwsza prezentacja w listopadzie dotyczyła sieci komputerowych w astronomii (Krzysztof Leszczyński).

Do stycznia przyszłego roku naukowcy z warszawskich instytucji astronomicznych oraz zaproszeni goście wygłoszą łącznie dwanaście wykładów.

Wykłady cyklu “Spotkania z astronomią” odbywają się w poniedziałki, o godzinie 17:00, w Sali Seminaryjnej CAMK. Współorganizatorem spotkań jest warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W pogodne dni po wykładach organizowane są pokazy nieba.

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN znajduje się na ul. Bartyckiej 18. Do CAMK dojechać można autobusem 108 z Pl. Trzech Krzyży lub 167 z Ochoty, Mokotowa i Woli. Należy wysiąść na przystanku “Figowa”.

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje portalowi Astronomia.pl za zgodę na republikację tego tekstu.

Comments are closed.