Woda na czy pod powierzchnią Marsa?

0

Lata obserwacji powierzchni Marsa przez sondy kosmiczne, pozwoliły na wysnucie tezy, że życie na Marsie może lub mogło występować w podpowierzchniowych zbiornikach wody.

Tysiące zdjęć zebranych przez sondy Mars Express (ESA) oraz Mars Reconnaissance Orbiter (NASA) wskazują na to, że rozsiane po powierzchni planety minerały, powstające w wodach powierzchniowych, są niezwykle rzadkie. Za to minerały, które mogły powstać w wyniku oddziaływania źródeł geotermalnych z otaczającymi skałami, występują o wiele częściej.

Odkrycie minerałów ilastych na Marsie wzbudziło zainteresowanie naukowców. Mogą one wskazywać na to, że przeszłość Czerwonej Planety była ciepła i wilgotna. Jednak piętą achillesową tej teorii jest atmosfera Marsa. Gdyby kiedykolwiek wcześniej, na czwartej planecie od Słońca istniały warunki sprzyjające życiu, atmosfera powinna być gruba, znacznie grubsza niż obecnie. Jeśli teoria o ciepłym i wilgotnym Marsie jest poprawna, to jaki proces mógł wpłynąć na zmniejszenie gęstości atmosfery?

Zespół badaczy analizujący na nowo zdjęcia pozyskane przez spektrometr OMEGA sondy Mars Express i CRISM Mars Reconnaissance Orbiter, wysunął nową, konkurencyjną hipotezę. Woda na powierzchni pojawia się jedynie w krótkich odcinkach czasu. Nie przekreśla to możliwości istnienia ekosystemów na Marsie, ponieważ doskonałym habitatem dla hipotetycznych organizmów mogłyby być zbiorniki wód podpowierzchniowych. Byłyby to najbardziej stabilne rejony występowania życia na Czerwonej Planecie – nie tylko ze względu na ochronę przed promieniowaniem zapewnioną przez warstwę skał, ale także dzięki niezmiennej ilości wody. Na Ziemi występują mikroorganizmy zasiedlające wody geotermalne, więc na Marsie także istnieje taka możliwość.

Gdyby na Marsie występowały duże powierzchniowe zbiorniki wodne, minerały ilaste nie zachowywałyby składu skał obmywanych przez wodę. Łatwo rozpuszczalne pierwiastki byłyby wymywane i usuwane. Jednak spektrografia przeprowadzana przez sondy wskazuje na dużą zawartość magnezu w skałach, co wskazuje na to, że stosunek wody do skał był raczej niewielki – jak na przykład w wodach podpowierzchniowych.

Inną przesłanką, która potwierdza nową hipotezę, jest detekcja prehnitu. To minerał powstający w wyniku niskotemperaturowych procesów hydrotermalnych, w temperaturach ok. 200 stopni Celsjusza.

Jedynie dalsze badania mogą przynieść potwierdzenie lub zaprzeczenie tej i innych hipotez. Być może w trakcie misji MSL (Mars Science Laboratory), łazik Curiosity odnajdzie w kraterze Gale kolejne dowody na istnienie geotermalnych źródeł wody.

Źródło:

NASA: NASA Study of Clays Suggests Watery Mars Underground

Inna hipoteza dotycząca istnienia wody na Marsie:

Chłodne marsjańskie oceany?

Analiza tysięcy zdjęć pozyskanych za pomocą spektrografu Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) sondy Mars Reconnaissance Orbiter wskazuje na to, że na Marsie występowała woda, najpewniej w źródłach hydrotermalnych. (Credits: NASA/JPL-Caltech/JHUAPL)

 

Comments are closed.