ESA wybrała misję EUCLID

0

Prócz opisanej niedawno misji Solar Orbiter ESA zdecydowała się na realizację drugiej misji w ramach planu Cosmic Vision 2015-2025 Plan. Obserwatorium EUCLID będzie miało za zadanie badać ciemną energię.

Na początku października ESA wybrała dwie pierwsze misje kosmiczne w ramach wizji kosmicznej 2015-2025. Jedną z nich, Solar Orbiter, opisaliśmy krótko kilka dni temu, i przypominamy, że udział w niej będzie miała również Polska. Drugą misją jest obserwatorium kosmiczne EUCLID.

EUCLID ma badać jedną z najbardziej fascynujących zagadek fizyki – ciemną energię – i jej wpływ na Wszechświat w jego młodym wieku. Zakłada się, że około 70% masy Wszechświata stanowi ciemna energia (a kolejne 20% ciemna materia). Obserwatorium ma prowadzić przeglądowe obserwacje setek milionów galaktyk w poszukiwaniu śladów i oznak obecności ciemnej energii i ciemnej materii.

Dzięki takim obserwacjom naukowcy będą mogli wyznaczyć faktyczny kształt i rozłożenie galaktyk we Wszechświecie, co umożliwi im zbadanie czy ogólna teoria względności zachowuje ważność w skali miliardów lat świetlnych.

Przyrządami nowego obserwatorium będzie kamera światła widzialnego i spektrometr obrazujący zakres bliskiej podczerwieni. Instrumenty te zostaną opracowane przez zespoły ponad 800 europejskich naukowców ze 110 laboratoriów. Kluczową rolę pełnić będą dwa niemieckie podmioty, Instytut Fizyki Pozaziemskiej im. Maxa Plancka (MPE) i Uniwersytet Ludwika Maximiliana (LMU).

MPE będzie odpowiedzialny za projekt układu optycznego spektrometru, wykonanie soczewek i ich mocowań, oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych. Instytut będzie zajmował się również przetwarzaniem danych z misji. LMU będzie koordynował zbieranie komplementarnych danych z przyrządów naziemnych i połączenie ich z danymi z EUCLID.

Statek, zaklasyfikowany przez ESA do misji średniej wielkości, będzie miał masę startową ponad 2 ton, i wymiary 4,5 x 3,1 metra. Oczekuje się, że będzie pracował przez 6 lat. Rakieta Sojuz 2.1b wyniesie go w punkt równowagi L2 układu Słońce – Ziemia. Statek będzie przesyłał na Ziemię około 100 GB danych dziennie.

Oprócz ESA znaczący udział w konsorcjum misji EUCLID mają: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy. Swój wkład będą miały również placówki naukowe z USA.

Wybór misji EUCLID i Solar Orbiter jest zwieńczeniem procedury ogłoszenia naboru na nowe misje w 2004 roku.

Źródło: ESA, Space Daily

Comments are closed.