Centrum Inżynierii Kosmicznej na Politechnice Gdańskiej?

0

Czy na Politechnice Gdańskiej powstanie krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej? W piątek, 21 października 2011 roku, podpisano list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu a Politechniką Gdańską dotyczący stworzenia wspólnego centrum naukowo-badawczego. Podstawowym celem projektu ma być budowa radioteleskopu “Hevelius +”.

Z dostępnych informacji wynika, że Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz Politechnika Gdańska (PG) od wielu miesięcy prowadziły rozmowy na temat wspólnego projektu centrum o charakterze naukowo-badawczym. Ten ośrodek, o sugerowanej nazwie Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej, miałby kształcić wyspecjalizowane kadry, koordynować i rozwijać badania naukowe, między innymi w sferze technologii kosmicznych.

Podstawowym celem tego ośrodka miałaby być budowa dużego radioteleskopu w Borach Tucholskich, który w tej chwili nosi roboczą nazwę “Hevelius +”. Znak plus został umieszczony przy tej nazwie, gdyż nie zapadła jeszcze decyzja odnośnie średnicy radioteleskopu – może to być albo 90 albo 106 metrów. O radioteleskopie wspominaliśmy niedawno przy okazji naszego raportu dotyczącego opinii środowisk politycznych odnośnie branży kosmicznej w Polsce.

(PG)

Comments are closed.