Space Situational Awareness w Warszawie (29.09.2011)

0

29 września w Warszawie odbędzie się międzynarodowe seminarium poświęcone europejskiemu systemowi space situation awareness (SSA), czyli monitorowaniu zagrożeń w i z przestrzeni kosmicznej. Spotkanie wpisuje się w Polską prezydencję UE.

W czwartek 29 września w hotelu Holiday Inn w Warszawie będzie miało miejsce seminarium poświęcone problematyce space situation awareness i budowie europejskiego systemu SSA.

Aktywność słoneczna - jedno z zagadnień SSA / Credits: NASARada ds. Przestrzeni Kosmicznej w Rezolucji z dnia 25 listopada 2010 roku „uznaje potrzebę stworzenia w przyszłości systemu informacji o sytuacji w przestrzeni kosmicznej (SSA) jako działalności na szczeblu europejskim, która rozwinęłaby i wykorzystała istniejący krajowy i europejski potencjał cywilny i wojskowy, oraz zwraca się do Komisji Europejskiej i Rady UE, by zaproponowały system zarządzania i politykę w zakresie danych, które pozwolą państwom członkowskim wnieść wkład w postaci odnośnych zdolności krajowych zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.”

Spotkanie w Warszawie, zorganizowane w ramach Polskiego przewodnictwa w UE, rozpocznie się wystąpieniem ministra gospodarki, Waldemara Pawlaka, i przedstawiciela Komisji Europejskiej. Następnie odbyć ma się sesja “SSA dla Europy”, poświęcona przyczynom, dla których konieczne jest powstanie systemu SSA, jego wymaganiom i programowi przygotowawczemu.

Space Fence - projekt SSA armii amerykańskiej / Credits: Lockheed MartinSesja nr 2 poświęcona będzie istniejącej infrastrukturze i usługom rozpoznawania i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej. Sesja trzecia traktować będzie o pogodzie kosmicznej i obiektach naturalnych w kosmosie.

Prelegentami będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Brytyjskiej i Francuskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony, amerykańskiej NOAA, EUMETSAT-u.

Źródło: strona seminarium

Comments are closed.