Odkryto 72 nowe planety pozasłoneczne!

0

W USA rozpoczęła się konferencja “Extreme Solar Systems II”, na której poinformowano o istnieniu siedemdziesięciu dwóch nowych planet pozasłonecznych. Wśród nowo odkrytych egzoplanet znajduje się wiele układów wielokrotnych i skalistych. Najlżejsza z nowych egzoplanet ma masę zaledwie 2,76 razy większą od Ziemi.

Oto lista nowo odkrytych egzoplanet:
HD 106515A b, HD 114386 c, HD 166724 b, HD 196067 b, HD 220689 b, HD 27631 b, HD 65216 c, HD 98649 b, WASP-20 b, WASP-42 b, WASP-47 b, WASP-49 b, WASP-52 bWASP-53 b, WASP-54 b, WASP-55 b, WASP-56 b, WASP-57 b, WASP-58 b, WASP-59 b, WASP-60 b, WASP-61 b, WASP-62 b, WASP-63 b, WASP-64 b, WASP-65 b, WASP-66 b, WASP-67 b, WASP-68 b, WASP-69 b, WASP-70 b, HD 126525 b, HD 134060 b, HD 134060 c, HD 134606 b, HD 134606 c, HD 134606 d, HD 136352 b, HD 136352 c, HD 136352 d, HD 13808 b, HD 13808 c, HD 1461 c, HD 150433 b, HD 154088 b, HD 157172 b, HD 189567 b, HD 20003 b, HD 20003 cHD 204313 c, HD 20781 b, HD 20781 c, HD 215152 b, HD 215152 c, HD 215456 b, HD 215456 c, HD 21693 b, HD 21693 c, HD 31527 b, HD 31527 c, HD 31527 d, HD 38858 b, HD 39194 b, HD 39194 c, HD 39194 d, HD 45184 b, HD 51608 b, HD 51608 c, HD 93385 b, HD 93385 c, HD 96700 b i HD 96700 c.

Wszystkie WASP-y z tej listy to typowe “gorące Jowisze”, krążące blisko swych gwiazd macierzystych. Nowe WASP-y mają masę w zakresie od 0,3 do 2,5 mas Jowisza i promienie od 0,7 do 1,7 promienia Jowisza. Warto tu zwrócić uwagę, że program SuperWASP wykrył już nieco mniej od 70 “gorących Jowiszów” (niektóre wciąż są niepotwierdzone), czyli więcej niż 10% ogólnej liczby znanych egzoplanet.

Pozostałe nowe egzoplanety są bardzo różne. Wśród nich znajduje się kilka skalistych obiektów. Dwa najmniejsze nowe obiekty krążą wokół gwiazdy HD 215152 i mają masy minimalne około 2,76 i 3,08 masy Ziemi. Niestety, obie egzoplanety krążą bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej – zaledwie około 10 i 12 milionów kilometrów.

Inne wykryte nowe planety pozasłoneczne, które prawdopodobnie są skaliste to HD 134606 b (około 9,3 masy Ziemi), HD 136352 b (około 5,3 masy Ziemi), HD 1461 c (około 6 mas Ziemi), HD 154088 b (około 6,2 masy Ziemi), HD 154088 b (około 6,1 masy Ziemi), HD 189567 b (około 10 mas Ziemi, prawdopodobna górna granica “Super-Ziemi”), HD 39194 b, HD 39194 c i HD 39194 d (odpowiednio – 3,7, 5,9 i 5,1 masy Ziemi), HD 93385 b i HD 93385 c (odpowiednio – 8,4 i 10 mas Ziemi) oraz HD 96700 b (9 mas Ziemi).

Ponadto osiem lat prac programu HARPS pozwoliło na wniosek, że około 40% gwiazd podobnych lub mniejszych od naszego Słońca posiada jeden obiekt planetarny o masie mniejszej od Saturna. Wiele z tych gwiazd powinno posiadać jeszcze mniejsze, skaliste egzoplanety. W tej chwili szacunki mówią, że około połowy małych gwiazd może zawierać obiekt planetarny o masie mniejszej od 30 mas Ziemi (czyli klasy Neptuna, “Super-Ziemi” i Ziemi) i krążyć wokół swej gwiazdy z czasem krótszym od 100 dni.

Wszystkie powyższe odkrycia są bardzo doniosłe i wskazują na szybko przebiegający rozwój technik detekcji egzoplanet. Jeszcze kilka lat temu wiele z tych obiektów znajdowało się poza możliwościami technicznymi – dziś ich detekcja jest możliwa. Dlatego w tym roku tak dużo doniesień o istnieniu skalistych egzoplanet typu “Super-Ziemia” (a nawet i mniejszych!).

Wraz z powyżej opisanymi odkryciami lista potwierdzonych planet pozasłonecznych wzrosła do 677 obiektów.

(EPE oraz Blog Exoplanet-spot)

Comments are closed.