Studia doktoranckie w CBK – podania do 20 września!

0

Do 20 września Centrum Badań Kosmicznych PAN przyjmuje podania na studia doktoranckie. Studiom towarzyszy stypendium i możliwość realizacji części studiów w EADS Astrium i przy projektach ESA.

W październiku 2011 roku Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna nowy program czteroletnich interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu satelitarnych badań Ziemi i Układu Słonecznego. Studia będą miały dwa profile: geodynamika i fizyka kosmicznego otoczenia Ziemi.

Model satelity Brite, budowanego w CBK PAN / Credits: CBK PANKandydat powinien mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie bezpośrednio związanej z badaniami kosmicznymi, jak astronomia, geodezja, geofizyka czy fizyka, lub w mogącej być w takich badaniach wykorzystywaną (elektronika, informatyka, inżyniera materiałowa, mechanika, geologia, inżynieria środowiska). W szczególności kandydat powinien móc wykazać, iż odbyte studia wymagały zaliczenia egzaminów z matematyki w ciągu nie mniej niż 4 semestrów. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Przyjęcie na studia jest zależne od wyników rozmowy kwalifikacyjnej, planowanej 26-28 września.

Plakat informujący o studiach doktoranckich w CBK PAN / Credits: CBK PANOsobom przyjętym przysługuje nieopodatkowane stypendium doktoranckie w wysokości 1400 zł i ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie studiów doktoranci będą mieli możliwość brania udziału w programach badawczych sponsorowanych przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie również możliwość odbycia części studiów we współpracy z EADS Astrium, jedną z największych firm branży astronautycznej.

Wymagane dokumenty należy składać do 20 września:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kopia dowodu tożsamości,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub równoważnych),
  • wypis z indeksu wyników egzaminów z przedmiotów kierunkowych,
  • opinie kierownika pracy magisterskiej (dyplomowej),
  • ewentualnie opinie o pracy zawodowej.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa.

Więcej informacji: CBK PAN, tel. (22) 49 66 236, e-mail: studium(at)cbk.waw.pl, monika(at)cbk.waw.pl, http://www.cbk.waw.pl/studium

Redakcja dziękuje p. Andrzejowi Kotarskiemu za nadesłane materiały.

    Comments are closed.