Kolejne informacje na temat HD 85512 b

0

Kilka dni temu nastąpiła publikacja kolejnej pracy naukowej na temat HD 85512 b – super-Ziemi prawdopodobnie krążącej w ekosferze swojej gwiazdy. Z pracy wynika, że egzoplaneta może mieć warunki zdatne dla powstania i utrzymania życia, jeśli chmury przynajmniej w 50% przesłaniają niebo HD 85512 b.

Zaledwie kilkanaście dni temu międzynarodowy zespół astronomów pod przewodnictwem Szwajcara Stephane Udry’ego poinformował o detekcji egzoplanety HD 85512 b. Ta planeta pozasłoneczna prawdopodobnie krąży blisko wewnętrznej granicy ekosfery tej gwiazdy, po stronie pozwalającej na utrzymanie wody w stanie ciekłym.

Astronomowie z tego zespołu postanowili pójść za ciosem i opublikować zestaw dodatkowych wyliczeń związanych z tą egzoplanetą. Celem tej publikacji było przedstawienie w sensie liczbowym szans na utrzymanie wody w stanie ciekłym (czyli odpowiednia temperatura powierzchni egzoplanety), co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na zaistnienie życia. Wyliczenia wykonano na podstawie modelu planety skalistej (typu ziemskiego) z atmosferą zawierającą N2, O2 i H2O. W modelu wykorzystano takie znane parametry jak średnia odległość HD 85512 b od gwiazdy macierzystej, ekscentryczność orbity, masa planety i charakterystyka świecenia gwiazdy.

Wyniki sugerują, że HD 85512 b powinna być zdatna dla życia, jeśli pokrywa chmur przekracza 50% powierzchni tej egzoplanety. Jest to wartość nieco niższa od ziemskiej (około 60-70%). Oznacza to, że gdyby Ziemię umieścić w miejscu HD 85512 b, to byłaby ona zdatna do zamieszkania.

Model zaprezentowany w opisywanej publikacji naukowej wydaje się być stosunkowo prawdopodobny, aczkolwiek prawie niemożliwy do zweryfikowania za pomocą obecnie dostępnych technologii. Ponadto model ograniczył się jedynie do jednego typu atmosfery – możliwe są i inne dla innych składów atmosfery (np. duża zawartość dwutlenku węgla). Możliwe więc, że w najbliższych miesiącach nastąpi publikacja kolejnych prac naukowych związanych z możliwym wyglądem HD 85512 b.

Wyniki ogłoszone przez zespół Stephane’a Udry’ego oznaczają, że HD 85512 b jest jedną z dwóch dotychczas wykrytych i potwierdzonych egzoplanet, na powierzchni której mogą panować warunki odpowiednie dla utrzymania życia. Drugą taką znaną egzoplanetą jest Gliese 581 d. Trzecią egzoplanetą wydaje się być Gliese 581 g – jest ona jednak niepotwierdzona.

(arxiv)

Comments are closed.