Euroconsult: spowolnienie na rynku usług telekomunikacyjnych

0

Sektor geostacjonarnych usług telekomunikacyjnych nadal rośnie, ale kolejny rok z rzędu rośnie w mniejszym tempie. W 2010 roku był wart prawie 11 miliardów USD. Euroconsult w swoim najnowszym raporcie przewiduje, że rynek FSS będzie stawał się co raz bardziej wymagający.

Według najnowszego raportu firmy Euroconsult pt. “Satellite Communications and Broadcasting Markets Survey, Forecasts to 2020” (Badanie rynków telekomunikacji i dystrybucji satelitarnej – prognoza do 2020) w 2010 roku rynek usług typu FSS (Fixed Satellite Services, którym określa się usługi przesyłania rozmów telefonicznych, sygnałów radiowych i telewizyjnych z orbity geostacjonarnej) wzrósł o około 4,4%, zarówno pod względem ilości transponderów, jak i przychodów, i był wart 10,8 miliarda USD. Jednak tempo wzrostu jest mniejsze niż w latach poprzednich i zapowiada, że w najbliższych latach rynek będzie bardziej wymagający.

Euroconsult podtrzymuje jednak pozytywne perspektywy dla rynku satelitarnych usług dystrybucyjnych, który będzie stymulowany głównie rozwojem gospodarek wschodzących. Pacome Revillom, dyrektor wykonawczy Euroconsult, mówi, że “mimo spowolnienia tempa przyrostu wynajętej pojemności przesyłowej, przychody operatorów FSS będą nadal rosły szybciej niż światowa średnia, zachowując u większości operatorów duży margines rentowności. Trudne warunki ekonomiczne będą wpływały na ten rynek tylko w krótkiej perspektywie”. “Rosnące zapotrzebowanie na cyfrową telewizję w gospodarkach wschodzących, wraz z uruchamianiem nowych, wysokoprzepustowych systemów satelitarnych, będzie napędzało rynek. Wartość wynajętej przepustowości powinna nadal rosnąć w tempie około 7% rocznie przez następną dekadę”, kontynuuje.

Tempo wzrostu zapotrzebowania na usługi FSS zmalało drugi rok z rzędu, w 2010 roku wyniosło 4,5%. Wysokie wzrosty utrzymują się w takich regionach jak Ameryka Łacińska czy Azja. Wartość globalną pociągnęły jednak słabe wyniki z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i słabszy wzrost w Afryce (spowodowany uruchomieniem w wielu krajach kablowych połączeń podmorskich). Spadek ten był w pewnym sensie przewidywalny z uwagi na szybki wzrost w latach poprzednich i dojrzewanie niektórych segmentów rynku.

W najbliższych trzech latach mogą wystąpić pewne zmiany po stronie popytu i podaży. Po stronie popytu wycofanie się amerykańskich sił zbrojnych z Iraku i Afganistanu oznaczałoby zmniejszone zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne w tym regionie.

Po stronie podaży zaś wystrzeliwanie kolejnych satelitów o dużej przepustowości obniży średnie wykorzystanie transponderów, które w zeszłym roku wyniosło 78,5%. Chociaż ta liczba różni się w poszczególnych regionach, to jej obniżenie spowoduje ruch w cenach i przychodach operatorów.

Obserwowany jest też gwałtowny wzrost znaczenia operatorów regionalnych, których udział w rynku zmienił się z mniejszościowego na większościowy w ciągu zaledwie 5 lat. Czterech wiodących operatorów satelitarnych w latach 2005-2007 cieszyło się 70% udziałem w rynku. W 2010 roku ich udział zmalał do 27% w skali globalnej.

Jeśli chodzi o rodzaj usług, to rynek nadal napędza dystrybucja kanałów telewizyjnych. W zeszłym roku drogą satelitarną przekazywano ich ponad 29 000. Wzrost liczby satelitarnych kanałów TV był stymulowany głównie przez otworzenie 15 nowych platform telewizji płatnej w gospodarkach wschodzących. Obecnie działa ich 126, mają około 155 milionów abonentów. Zapotrzebowanie na dystrybucję telewizji przez satelity rośnie w tempie 9% w Ameryce Łacińskiej, Rosji, Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.

Udział kanałów High Definition (HD) wzrósł o 42%. Jest ich teraz 2680, bez wliczania lokalnych telewizji amerykańskich. W 2009 roku 70% takich kanałów rozprowadzano po USA. W 2010 odsetek ten wyniósł już tylko 58%. Kanałów telewizji 3D było w 2010 roku jedynie 20.

Zapowiadane projekty satelitarne sugerują, że łączna prędkość przesyłania systemów o wysokiej przepustowości (HTS), głównie w paśmie Ka, powinna wzrosnąć z 77 Gbps (2010) do 450 Gbps (2015). Ładunki HTS będą obsługiwane zarówno przez małych operatorów (jako ładunki dodatkowe), jak i przez tych wiodących (dzięki taki satelitom jak KA-SAT Eutelsatu).

Nowym graczem na rynku FSS stanie się zapewne Inmarsat, którego nowe satelity będą posiadały transpondery pasma Ka do szybkiego przesyłu danych. Budowana sieć satelitów na średnich orbitach, O3b, ma dołożyć kolejne 84 Gbps do globalnej przepustowości satelitarnej.

Euroconsult szacuje, że w 2020 przepustowość systemów HTS sięgnie 950 Gbps, z czego 600 Gbps będzie potrzebne do obsługi 14 milionów abonentów na świecie.

Usługi FSS mają być warte za dziesięć lat prawie 15 miliardów USD. Jeśli doliczyć do tego hurtową sprzedaż usług HTS, będzie to około 20,4 miliardów USD. Przez następne 5 lat globalne tempo wzrostu usług telekomunikacyjnych ma wynosić około 4%. Większe będzie na rynkach wschodzących.

Euroconsult przewiduje spowolnienie tempa konsolidacji rynku, ale niechybnie będzie pojawiać się więcej działań typu joint venture między operatorami lub między operatorami o rządami. Pewną nowością są tutaj oferty operatorów na umieszczanie ładunków dodatkowych przez firmy i instytucje rządowe.

O raporcie
Omawiany raport “Satellite Communications and Broadcasting Markets Survey, Forecasts to 2020” to 18. edycja corocznego dogłębnego sprawozdania firmy Euroconsult z sytuacji i stanu rynku satelitarnych usług telekomunikacyjnych. Raport zawiera analizę wszystkich zastosowań geostacjonarnej komunikacji satelitarnej wraz z podziałem na 12 regionów, analizą trendów, cen, popytu i podaży oraz i prognozę na następne 10 lat.

Źródło: Euroconsult

Comments are closed.