LRO obserwuje młody krater księżycowy

0

Trwa misja sondy Lunar Reconnaissance Orbiter. Jeden z ostatnich celów badań to mały i stosunkowo młody krater znajdujący się na księżycowym Oceanie Burz.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Srebrnego Globu są księżycowe kratery. Wśród nich znajdują się stare, zerodowane formacje (np. wskutek kolejnych uderzeń) oraz stosunkowo młode twory. Wiek “młodych” formacji jest najczęściej liczony w dziesiątkach, jeśli nie setkach milionów lat.

Młode kratery księżycowe często mają nieco odmienny wygląd od starszych formacji. Często wyrzucony w trakcie impaktu materiał podpowierzchniowy ma inne charakterystyki od otaczającej powierzchni, co wyróżnia młodą formację na tle pozostałej części terenu. Wewnątrz krateru również mogą występować różne procesy, takie jak stopienie (a następnie zestalenie w formie przeobrażonej) części skał na dnie, osuwanie się części okolicznego terenu czy powstałych głazów.

Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) niedawno dokonała obserwacji małego i młodego nienazwanego krateru znajdującego się na księżycowym Oceanie Burz. Krater ma średnicę około 550-600 metrów. Na zdjęciach widać materiał wyrzucony w trakcie impaktu o wyższym albedo od otaczającej powierzchni, a także stopione (a następnie zestalone) skały wewnątrz krateru oraz dużą ilość głazów.

Obserwacje podobnych młodych kraterów przez sondę LRO pozwolą na lepsze zrozumienie procesów powstawania oraz przeobrażania miejsc impaktów, a także interakcji z okolicznym podłożem.

(LROC)

Młody krater opisywany w tym artykule / Credits - NASA/GSFC/Arizona State University

Comments are closed.