PECS – 3. konkurs w ramach współpracy Polski z ESA

0

6 lipca 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyły się warsztaty dotyczące zasad konkursu w programie PECS.

PECS to Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym, czyli umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). W ramach PECS-u polskie firmy i instytucje mogą brać udział w projektach ESA. Dzięki PECS-owi od 2007 roku podmioty te mogą poznać w jaki sposób pracuje ESA, tak aby w momencie, gdy Polska stanie się pełnoprawnym jej członkiem, posiadać już odpowiednie doświadczenie i być przygotowanym do pełnego uczestnictwa w projektach ESA.

PECS daje możliwość poznania procedur i zasad obowiązujących w agencji ESA, a także nawiązania współpracy z firmami kosmicznymi, które już współpracują z agencją. Jeżeli Państwo poważnie myślą nad wejściem w sektor technologii kosmicznych, to warto zgłosić swój udział w najbliższym, 3. konkursie programu PECS. Jego rozpoczęcie zostanie ogłoszone na początku października 2011.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i ESA. Bernard Zufferey – menedżer Programu PECS – powiedział, że dotychczasowe 4 lata współpracy pokazały gotowość Polski do wstąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pedro Baptista – dyrektor Departamentu Wspierającego Nowe Kraje Członkowskie ESA – przedstawił informacje o 3. konkursie i o procedurach składania wniosku. Pokazał system rejestracji wniosków, a także przeszkolił uczestników warsztatów, jak z systemu należy korzystać. Prezentacja znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Ważnym elementem oceny wniosków będzie poziom technologiczny zgłaszanego projektu. Jest to tak zwany stopień gotowości do zastosowania w środowisku kosmicznym w skrócie TRL (ang. Technology Readiness Level). Poziomy TRL zostały omówione prze Marco Guglielmi – dyrektora Departamentu ds. Technologii. Najwyższy, dziewiąty poziom, może otrzymać komponent już przetestowany w misji kosmicznej. Prezentacja Marco Guglielmi znajduje się tutaj.

(MG)

Warsztaty PECS, Warszawa 2011/ Credits: Ministerstwo GospodarkiWarsztaty PECS, Warszawa 2011/ Credits: Ministerstwo GospodarkiWarsztaty PECS, Warszawa 2011/ Credits: Ministerstwo Gospodarki

Comments are closed.