Letnia szkoła GEOSS w Rumunii

0

Do 12 sierpnia można składać aplikację do letniej szkoły GEOSS, której kursy odbędą się w rumuńskiej Konstancji między 29 sierpnia a 4 września.

Tematem tegorocznej, drugiej letniej szkoły GEOSS jest współczesne wykorzystanie danych z obserwacji satelitarnych Ziemi w zapobieganiu klęskom żywiołowym, ich monitorowaniu i zarządzaniu kryzysowemu, z uwagi na co szkoła nosi podtytuł “Advancing Earth observation data understanding crisis management and emergency response”.

Plan zajęć przewiduje cztery tematy:

  • odpowiedź na stan zagrożenia w systemach GMES i GEOSS; przegląd potrzeb użytkowników, wymagań, dobrych praktyk i doświadczeń z rzeczywistych zdarzeń,
  • szybkie wykonywanie map z użyciem technik SAR – teoria i praktyka,
  • monitorowanie osuwisk za pomocą SAR – metody i techniki,
  • monitorowanie środowisk wodnych (metody SAR i optyczne) – cykl pracy i produkty końcowe,

Każdemu z tematów zostaną poświęcone dwa dni, z których pierwszy skupiać się będzie na aspektach teoretycznych i ćwiczeniach, a drugi będzie poświęcony zajęciom in-situ.

Letnia szkoła GEOSS adresowana jest głównie do młodych naukowców, doktorantów i ludzi związanych z użytkowaniem danych satelitarnych. W zajęciach udział weźmie 20 osób z Rumunii i 20 z zagranicy (12 miejsc pozostaje wolnych).

Przy naborze obowiązuje zasada pierwszeństwa nadsyłanych zgłoszeń. Wymagane jest jedynie wypełnienie formularza rejestracyjnego i krótkie CV.

Organizatorem jest Rumuńska Agencja Kosmiczna, ROSA.

GEOSS, tj. Global Earth Observation System of Systems (Globalny System Systemów Obserwacji Ziemi), jest inicjatywą podjętą na III Szczycie Obserwacji Ziemi przez 61 państw. Przyjęły one 10-letni plan wdrożenia światowego systemu koordynacji i harmonizacji pracy około 100 000 urządzeń pomiarowych rozmieszczonych na lądzie, bojach, statkach, dnach oceanów, a także satelitach obserwujących Ziemię z kosmosu. Europejskim wkładem w GEOSS jest między innymi system GMES.

Źródło: COSMOS, grupa GEO

Comments are closed.