TZMA 2011 – wieści organizacyjne

0

Toruński Zlot Miłośników Astronomii zbliża się wielkimi krokami. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu więcej szczegółów dotyczących imprezy.

Dwa tygodnie temu pojawiła się filmowa zapowiedź zlotu TZMA2011 przedstawiająca przygotowane przez organizatorów atrakcje, którą można obejrzeć na stronie głównej zlotu. Wykład inauguracyjny poprowadzi wybitny astrofizyk gwiazdowy p. prof. dr hab. Romuald Tylenda z Zakładu Astrofizyki CAMK w Toruniu. Wykłady poprowadzą również panowie dr hab. Jarosław Dyks oraz dr Marcin Hajduk z Zakładu Astrofizyki CAMK w Toruniu, dr Grzegorz Nowak, dr hab. Boudewijn Roukema oraz dr hab. Andrzej Marecki z Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, a także p. inż. Tomasz Dobrowolski ze Stowarzyszenia Copernicus Project. Nową atrakcją zlotową będą warsztaty komputerowe związane z materią międzygwiazdową oraz klasyfikacją widmową, które poprowadzi lic. Marcin Gładkowski z portalu AstroVisioN.pl. Podczas warsztatów miłośnicy wykonają samodzielnie pomiary m.in. na widmach typu echelle.

Laureaci konkursu wiedzy astronomicznej, oprócz nagród rzeczowych, będą mieli możliwość spędzenia nocy obserwacyjnej u boku prawdziwych astronomów m.in. na 90-cm teleskopie Schmidta-Cassegraina oraz 60-cm teleskopie Cassegraina – oba znajdują się w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Obserwacje pomogą przeprowadzić doktoranci p. mgr Tomasz Brożek oraz p. mgr Ernest Świerczyński.

W inicjatywie jako partnerzy/sponsorzy uczestniczą: Szkoła Leśna na Barbarce, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, toruńskie Planetarium, Muzeum Okręgowe w Toruniu, firma AstroPartner, czasopismo Urania – Postępy Astronomii, PROART Design Studio, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu oraz grupa “Pokazy Nieba w Toruniu”. Sponsorem Głównym jest firma ScopeDome – producent kopuł astronomicznych.
Zlot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz patronatem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Patronat medialny sprawują: TVP Bydgoszcz, Polskie Radio Pomorza i Kujaw oraz Radio Gra. Internetowy patronat medialny sprawuje forum forumastronomiczne.pl, forum astro4u.net oraz serwis astronomia24.com.

Są jeszcze wolne miejsca na zlot! Ilość wolnych miejsc można śledzić na stronie zlotu.

PROGRAM WYKŁADÓW TORUŃSKIEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 2011
4-7 sierpnia 2011. Barbarka k. Torunia
czwartek, 4 sierpnia – Sala konferencyjna na Barbarce – „Dworek”

prof. dr hab. Romuald Tylenda, Zakład Astrofizyki CAMK w Toruniu
Tytuł: “V1309 Scorpii: tragiczny koniec układu podwójnego i narodziny nowej gwiazdy”
Streszczenie: I. Podstawowe zagadnienia z astrofizyki ciasnych i kontaktowych układów podwójnych gwiazd. II. Gwiazdy nowe i nowe czerwone. III. Rozbłysk V1309 Sco w 2008 roku: pierwszy w historii astronomii zaobserwowany przypadek koalescencji układu podwójnego.

dr hab. Jarosław Dyks, Zakład Astrofizyki CAMK w Toruniu

Tytuł: “Panopticum zaćmień”
Streszczenie: Znaczenie różnego rodzaju zaćmień w zdobywaniu wartościowych informacji astrofizycznych. Nietypowe, wielokrotne zaćmienia w świecie obiektów zwartych, takich jak pulsary.

dr Marcin Hajduk, Zakład Astrofizyki CAMK w Toruniu
Tytuł: “Mgławice planetarne”
Streszczenie: Mgławice planetarne od wieków fascynują astronomów swoim pięknem. Jest to klasa obiektów występujących stosunkowo rzadko w Galaktyce, które związane są z końcowymi etapami życia gwiazdy, a nie – jak sugeruje ich nazwa – z układami planetarnymi. Rozwój badań w połączeniu z rozwojem instrumentów astronomicznych pozwala odsłaniać kolejne tajemnice, jakie kryją mgławice planetarne. Zbiór efektownych zdjęć wykonanych przez teleskop Hubble’a pozwala podziwiać bogactwo kształtów i struktur występujących w mgławicach planetarnych. Coraz lepiej rozumiemy, jaki jest wpływ tych obiektów na powstanie pierwiastków chemicznych niezbędnych do życia. U kresu swojego istnienia z materii wyrzuconej przez Słońce może powstać mgławica planetarna.

piątek, 5 sierpnia – Sala konferencyjna na Barbarce (początek warsztatów) – „Dworek”

inż. Tomasz Dobrowolski, Stowarzyszenie Copernicus Project
Tytuł: “Technika radiowa dla amatorów astronomii”
Streszczenie: Wykład z elementarnych zagadnień techniki radiowej, propagacji fal oraz anten. Omówienie widma fal radiowych pod względem obserwacji amatorskich. W części praktycznej próba radiowej obserwacji meteorów z roju Perseidów.

sobota, 6 sierpnia – Sala konferencyjna w Centrum Astronomii UMK w Piwnicach (Katedra Radioastronomii)

dr Grzegorz Nowak, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach
Tytuł: “Podstawy spektroskopii gwiazdowej”
Streszczenie: Najważniejsze informacje jakie uzyskaliśmy o gwiazdach zostały zdobyte dzięki analizie ich widm. W trakcie referatu przedstawiony zostanie zarys tego w jaki sposób rozwijała się spektroskopia gwiazdowa, jakie były jej najważniejsze osiągnięcia i jaką wiedzę dzięki nim osiągnęliśmy. Przedstawione zostaną również bazy danych z dostępnymi powszechnie widmami gwiazdowymi oraz strony z pakietami pozwalającymi tworzyć syntetyczne widma gwiazd. Mowa będzie również o amatorskich spektrografach, ich kosztach oraz nowych możliwościach jakie stwarzają.

dr hab. Boudewijn Roukema, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach
Tytuł: “Kształt Wszechświata”
Streszczenie: Jaki jest kształt Wszechświata? Według matematyki możliwych jest wiele różnych przestrzeni. Kosmolodzy uważali, że wszystkie przestrzenie są w pewnym sensie sobie równe i nie ma powodu, dla którego powinniśmy sądzić, że żyjemy w takiej a nie w innej przestrzeni. A może jednak niektóre przestrzenie są równiejsze od innych? Czy efekty grawitacyjne są takie same w każdej przestrzeni? A co obecnie obserwujemy przez teleskopy?

dr hab. Andrzej Marecki, Centrum Astronomii UMK w Piwnicach
Tytuł: “Pierwsze galaktyki”
Streszczenie: W 1755 roku Immanuel Kant sugerował, że Wszechświat ma strukturę “wyspową”, a tymi “wyspami” są galaktyki. Dziś wiemy na pewno, że Kant miał rację. Wiemy ponadto, iż Wszechświat miał początek. Kiedy zatem miały swój początek galaktyki? Wstępną odpowiedź na to pytanie właśnie otrzymujemy dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble, a bardziej wyczerpującej udzieli przyszły teleskop kosmiczny: James Webb Space Telescope. W tym wykładzie będzie mowa o tym, jak obserwuje się pierwsze galaktyki, jak one wyglądały i kiedy powstały.

PROGRAM WARSZTATÓW TORUŃSKIEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 2011
4-7 sierpnia 2011. Barbarka k. Torunia
piątek, 5 sierpnia – „Schronisko/Gościniec” na Barbarce

lic. Marcin Gładkowski (AstroVisioN.pl / CA UMK),
Tytuł: “Materia międzygwiazdowa”
Streszczenie: Warsztaty rozpoczną się od wprowadzenia w postaci wykładu omawiającego najistotniejsze zagadnienia związane z fizyką ośrodka międzygwiazdowego oraz obecny stan naszej wiedzy na ten temat. W części praktycznej zostaną przedstawione najbardziej znane linie międzygwiazdowe – atomowe, molekularne oraz rozmyte linie międzygwiazdowe będące największą zagadką w historii spektroskopii. Za pomocą programu Dech miłośnicy samodzielnie wykonają pomiary szerokości równoważnych i gęstości kolumnowych linii międzygwiazdowych. Będziemy również porównywali linie w skali prędkości radialnych, aby sprawdzić, które składowe poszczególnych linii pochodzą z jednego obłoku. Na podstawie otrzymanych wyników miłośnicy sprawdzą, czy występują korelacje (np. szerokości równoważnych) między badanymi liniami międzygwiazdowymi.

W chwili wolnego czasu (sobota) inż. Tomasz Dobrowolski (Stowarzyszenie Copernicus Project) dokona przeglądu wyników radiowych obserwacji meteorów.

Lista rezerwowa:
lic. Marcin Gładkowski (AstroVisioN.pl / CA UMK),
Tytuł: “Klasyfikacja widmowa gwiazd”
Streszczenie: Podstawowe parametry na temat gwiazd otrzymuje się analizując ich widma. Widmo gwiazdy zawiera charakterystyczne dla niej elementy widoczne w postaci linii i pasm. Podczas warsztatów spróbujemy wspólnie określić typ widmowy kilku gwiazd na podstawie analizy ich widm (widma niskiej rozdzielczości).

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Panu Marcinowi Gładkowskiemu za przesłany tekst.

Comments are closed.