Misja Dragon C2/C3 połączona?

0

W ostatnich dniach pojawił się szereg informacji związanych z kolejną misją kapsuły Dragon. Niektóre ze źródeł sugerują, że SpaceX uzyskał pozwolenie na połączenie misji Dragon C2 i C3 w jedną wyprawę. Start miałby się odbyć 30 listopada 2011 roku.

8 grudnia 2010 roku nastąpiła pierwsza misja demonstracyjna Dragon C1 w ramach programu COTS. Wyprawa wypadła pomyślnie i przez kolejne miesiące SpaceX negocjował z NASA możliwość połączenia misji demonstracyjnych C2 i C3 w jedną. To połączenie oznaczałoby cumowanie kapsuły Deagon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) już w tej misji C2/C3.

Oczywiście, bezzałogowa wyprawa do ISS jest znacznie bardziej skomplikowana niż niezależna misja orbitalna. Oprócz stopnia komplikacji taka wyprawa niesie ze sobą wyższy stopień ryzyka dla Stacji, które musi być znacząco ograniczone jeszcze przed wyprawą. Oznacza to długie prace nad poszczególnymi etapami misji oraz stworzenie procedur awaryjnych wraz z ich demonstracją. Ponadto, SpaceX musiał udowodnić NASA oraz innym partnerom ISS, że efektem tych prac będzie system bezpieczny do cumowania do Stacji. Te wszystkie prace trwały przez ostatnie miesiące i wydaje się, że doszło już lub jest blisko do porozumienia.

20 lipca pojawiły się pierwsze informacja, że NASA doszła do porozumienia z firmą w sprawie misji Dragon C2/C3. Z przekazanych informacji wynika, że start kapsuły Dragon miałby się odbyć 30 listopada 2011 roku. Następnie, 7 lub 9 grudnia doszłoby do przechwycenia kapsuły przez ramię SSRMS Stacji i przyłączenia do nadirowego węzła modułu Node 2.

Co ciekawe, inne źródła jeszcze nie potwierdzają tej informacji. W trakcie misji STS-135 prawie codziennie odbywały się konferencje zespołu MMT transmitowane przez NASA TV, podczas których padały pytania odnośnie połączonej misji C2/C3. Z wypowiedzi osób ze strony NASA wynika, że jeszcze nie zapadła oficjalna decyzja, ale może to nastąpić w najbliższych kilku tygodniach. Jednocześnie poinformowano, że rzeczywiście z technicznego punktu widzenia misja C2/C3 jest możliwa, aczkolwiek niektóre aspekty techniczne trzeba jeszcze dopracować.

Jeśli rzeczywiście dojdzie do połączonej misji C2/C3, to na pokładzie kapsuły Dragon znajdzie się ładunek o drugorzędnym znaczeniu – czyli taki, którego dostarczenie nie jest krytycznie ważne dla funkcjonowania ISS. Podobnie ze Stacji zostanie sprowadzony mniej ważny ładunek. Jeśli jednak połączona misja C2/C3 zostanie zaakceptowana i przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, ważny krok ku zabezpieczeniu transportu ładunku z i do Stacji w erze “powahadłowcowej” zostanie wykonany. Będzie to także wyraźny sygnał, że sektor komercyjny dojrzewa i jest w stanie osiągnąć cele, które wcześniej były osiągane przez duże agencje rządowe lub międzynarodowe.

Comments are closed.