Propozycja okrojonego budżetu NASA na 2012 rok

0

Amerykańska komisja do spraw funduszy, działająca przy Izbie Reprezentantów, wydała propozycję budżetu kilku agencji i instytucji USA. Propozycja obejmuje także NASA, której proponuje się okrojony budżet. Komisja proponuje, by anulować program teleskopu kosmicznego JWST.

W USA nowy rok fiskalny zaczyna się 1 października. Przed tą datą budżety amerykańskich agencji i instytucji muszą być zatwierdzone – w przeciwnym przypadku następuje przejście w tryb “continuing resolution” (CR). Tryb CR nie jest optymalną sytuacją dla prac, stare programy muszą wciąż trwać (nawet jeśli zostały zakończone), a nowe nie mogą zostać wdrożone. W tym roku fiskalnym tryb CR trwał kilka miesięcy, co miało swój wpływ na NASA, która była zmuszona finansować niektóre elementy anulowanego programu Constellation. Kompromis osiągnięto dopiero na początku kwietnia.

Niemal równolegle z debatami na temat trybu CR dla roku fiskalnego 2011 trwały pierwsze dyskusje i propozycje na budżet NASA na kolejne lata. 14 lutego administrator NASA ogłosił propozycję budżetu dla tej amerykańskiej agencji na rok fiskalny 2012. Autorem tej propozycji jest Biały Dom. Prezydencka propozycja zakładała przeznaczenie dla NASA 18,7 mld dolarów, czyli tyle samo, co w obecnym roku.

Następnie NASA czekała na propozycję budżetu ze strony amerykańskiej Izby Reprezentantów, czyli Kongresu i Senatu. Pierwszy dokument został opublikowany dopiero na początku lipca i zakłada budżet wyraźnie niższy niż prezydencka propozycja. Oto szczegóły tej propozycji, której autorem jest komisja do spraw funduszy:

  • Całkowity budżet NASA – 16,8 mld dolarów. Byłby to najniższy budżet NASA od 2007 roku. Jest to około 1,9 miliarda dolarów mniej od propozycji prezydenta USA.
  • Poszczególne wydatki NASA byłyby w następujący sposób zredukowane – około 150 milionów dolarów mniej na eksplorację (czyli pojazd MPCV oraz nową rakietę nośną), 1,4 miliarda dolarów mniej na operacje (czyli obsługę lotów załogowych – ma to związek z końcem programu wahadłowców) oraz o 430 milionów dolarów mniej na programy naukowe. Fundusze na loty komercyjne w ramach programów CCDev także mogą zostać poważnie zredukowane – być może nawet o 60% z 850 milionów dolarów.
  • Szczególnie wrażliwą pozycję w tej propozycji budżetowej zajmuje program teleskopu kosmicznego JWST, który od kilku lat boryka się z różnymi problemami.

Komisja proponuje, by program teleskopu kosmicznego JWST (jeden z programów naukowych) anulować w całości z powodu rosnących kosztów oraz niedotrzymanych terminów realizacji. Programowi JWST zarzuca się nieodpowiednie zarządzanie (co NASA sama przyznała po specjalnym audycie tego programu), które już w tej chwili doprowadziło do znacznego opóźnienia projektu.

Jaka będzie przyszłość projektu JWST? W tej chwili trudno ocenić dalsze kroki – zdania w tej kwestii są podzielone. Niewątpliwie trwać będzie akcja wsparcia dla programu JWST – być może poparta przez niektórych amerykańskich polityków, niemniej jednak decyzja będzie musiała zapaść zanim nowy rok fiskalny się rozpocznie – chyba, że znów nie zostanie ustalony budżet federalny dla Stanów Zjednoczonych i prace przejdą w tryb CR…

Comments are closed.