Spektrop – obrazująco-spektralny system zdalnej obserwacji

0

Era industrialna dobiegła końca, a współczesna gospodarka zmierza ku nieprzerwanej przemianie napędzanej dynamizmem otoczenia. Charakterystycznym rysem nowej ery – ery wiedzy – jest fakt, iż konkurencja przemysłowa ustąpiła konkurencji informacyjnej. Współczesna gospodarka świata, Europy czy Polski nie może się obyć bez innowacji oraz transferu technologii. Źródłem tej innowacyjności jest także sektor nauki. W jednostkach rozwojowo-badawczych i instytutach naukowych prowadzi się badania nad nowymi technologiami, zoriętowanymi na komercjalizację nauki oraz nowe zastosowania.

Przykładem jest projekt Spektrop – opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji, który jest realizowany w ramach Programu Inowacyjna Gospodarka POIG 1.3.1. przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projekt, który zajmuje się praktycznym wykorzystaniem niezwykle innnowacyjnych systemów obrazująco-spektralnych niesie ogromne możliwości m.in. dla meteorologii, topografii,
geodezji, geologii, rolnictwa i ochrony środowiska.

Celem projektu było opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających stworzenie rodziny systemów spektralno-obrazujących, które dzięki modularnej budowie mogą pracować w szerokim zakresie spektralnym od 0,35μm do 20μm dysponującym przy tym systemem stabilizującym głowice pomiarową.

Obecnie systemy tej kategorii służące monitoringowi z poziomu satelitarnego i lotniczego, zawierają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne.

Proponowane systemy spektralno – obrazujące bazujące na metodach teledetekcyjnych znajdują zastosowania w meteorologii, oceanografii, geologii, glacjologii, topografii i geodezji, rolnictwie, ochronie środowiska oraz w ostrzeganiu i monitorowaniu katastrof meteorologicznych, ekologicznych w tym oszacowań skażenia terenu, czy innych wywołanych przez aktywność człowieka. Do tej listy standardowych zastosowań cywilnych możemy dodać zastosowania wojskowe oraz zastosowania na potrzeby centrów zarządzania kryzysowego.

Dostarczenie aktualnej , wiarygodnej i taniej informacji, a przy tym w krótkim czasie, na temat stanu środowiska, w tym zagrożeń chemicznych czy katastrof naturalnych , czy innej sytuacji spowodowanej aktywnością człowieka staje się wygodnym rozwiązaniem dla realizacji zadań administracji samorządowej i rządowej oraz agend rządowych odpowiedzialnych za sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwo państwa.

Technicznym punktem ciężkości w teledetekcyjnych programach badawczo-rozwojowych staje się budowa sensorów o odpowiednich parametrach oraz opracowanie metod interpretacji wyników, gwarantujących wymaganą dokładność, szybkość i niski koszt usługi. Jednym z rozwiązań preferowanych ostatnio na świecie jest umieszczanie lekkich systemów pomiarowych na bezzałogowych obiektach latających. Założeniem dla takiej konstrukcji, są niskie koszty eksploatacyjne, możliwość precyzyjnego sterowania oraz stabilny lot poniżej pułapu chmur pozwalający na rejestrację pełnego zakresu widma promieniowania podczerwonego, które w obserwacjach zdalnych z większych wysokości jest silnie pochłaniane w
atmosferze.

Mając na uwadze drugi wdrożeniowy etap działań, który w przyszłości powinien przynieść wymierne korzyści finansowe producentowi tych systemów, bądź ich modułów, Centrum chce stworzyć przyrząd/system możliwie o szerokim zakresie zastosowań i o możliwie szerokim kręgu odbiorców.

W założeniu są to moduły przeznaczone do zastosowań satelitarnych lub militarnych. Implementacja wymienionych cech w module wymaga stosowania bardzo nowoczesnej bazy elementowej – głównie modułów typu macierze CCD/CMOS, moduły ASIC i FPGA, jak tez rozwoju własnej bazy technologicznej umożliwiającej wykonanie zaawansowanych technicznie konstrukcji mechaniczno-optycznych. Powyższe podejście powinno umożliwić wejście na rynek światowy ze specjalizowanymi konstrukcjami o wysokim poziomie technologicznym. Baza technologiczna rozwinięta w etapie wdrożeniowym na potrzeby tych systemów, umożliwi wykorzystanie jej dla znacznie szerszej gamy konstrukcji opto–elektronicznych.

Więcej informacji na stronie http://spektrop.cbk.waw.pl

Redakcja serwisu Kosmonauta.net serdecznie dziękuje Pani Renacie Kamińskiej za przesłany tekst.

Share.

Comments are closed.