Opportunity – najnowsze informacje

0

{jathumbnail off}

Łazik Opportunity bezproblemowo kontynuuje podróż w kierunku zachodniej krawędzi krateru Endeavour. W ciągu ostatniego miesiąca zmniejszył on dystans do formacji Cape York z nieco ponad 4 km do mniej niż 3 km, ustanawiając przy tym nowy rekord jazdy do tyłu.

Kratery: Skylab, Gumdrop, Gemini 5
W naszym ostatnim artykule dotyczącym łazików Spirit oraz Opportunity wspominaliśmy o grupie niewielkich kraterów, którym nadano nazwy statków programu Merkury,  upamiętniając tym samym 50. rocznicę pierwszego lotu Amerykanina w kosmos. Od tamtej pory Opportunity w ciągu około siedmiu dni marsjańskich dotarł do niewielkiego krateru nazwanego Skylab.

Trasa jaką przebył Opportunity do krateru Skylab (NASA/JPL/E.Tesheiner)

Skylab to 9-metrowy krater otoczony rumowiskiem skał, które zostały wyrzucone podczas formowania się krateru. Zespół naukowy ocenia, że jest to stosunkowo młody krater, który powstał w okresie ostatnich 100 tysięcy lat. Postój w pobliżu formacji Skylab był krótki. Wykonano tylko dokumentację fotograficzną i już w następnym dniu kontynuowano jazdę w stronę krateru Endeavour.


Zdjęcie krateru Skylab wykonane kamerą navcam podczas dnia Sol-2594 (NASA/JPL)

W odległości około 600 m znajdował się kolejny niewielki krater Gumdrop, w pobliże którego skierowano łazika. Nazwa w oczywisty sposób nawiązuje do statku załogowego misji Apollo-9. Podróż do Gumdrop odbyła się niemal bez przeszkód. Niemal, ponieważ podczas dnia Sol-2601 wystąpiła anomalia i zaplanowany na ten dzień przejazd został przerwany po przejechaniu zaledwie 29 m. Analiza wykazała, że powodem nieoczekiwanego zatrzymania był przypadek interakcji promieniowania kosmicznego z elektroniką łazika. Nie stwierdzono przy tym żadnych uszkodzeń. Jak wynika z informacji publikowanych na stronach JPL, tego typu wydarzenia pojawiają się co jakiś czas. Tym samym w dniu Sol-2603 bez przeszkód kontynuowano dalsze przejazdy.

Okolice krateru Gumdrop Opportunity osiągnął w dniu Sol-2606. Tam też znajdował się fragment odsłoniętych skał nazwanych Valdivia. Na nich postanowiono dokonać pomiaru spektrometrem APXS oraz wykonać zdjęcia kamerą mikroskopową.

Pod poniższymi linkami znajdują się: kolorowa kompozycja niewielkiego krateru Gumdrop
http://www.nivnac.co.uk/mer/index.php/b2612
oraz pokolorowana na podstawie obrazów z pancam kompozycja zdjęć z kamery mikroskopowej miejsca Valdivia
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/5776177208/in/photostream.

Po zakończaniu badań Valdivia Opportunity został skierowany w stronę oddalonego o około 340 m krateru Gemini-5. Podczas kolejnych przejazdów całkowity pokonany dystans przekroczył 30 km. Dodatkowo 3 czerwca podczas dnia marsjańskiego Sol-2616 łazik poprawił swój dotychczasowy rekord jazdy do tyłu, przebywając aż 165 m w ciągu jednego dnia. Do krateru Gemini-5 Opportunity zbliżył się od strony północnej w dniu Sol-2621. Po wykonaniu zdjęć w następnym dniu łazik udał się w kierunku południowo-wschodnim. Podczas oddalania się od krateru Gemnini-5 ponownie osiągnięto dystans około 165 m!


Zdjęcie pochodzące z kamery navcam, przedstawiające krater Gemini-5 (NASA/JPL)

Przyszła trasa do Cape York
Odległość, jaką Opportunity musi przebyć, aby dojechać do formacji Cape York, wynosi już mniej niż 3 km. Jest to podobny dystans, jaki łazik Spirit przejechał od krateru Bonneville do wzgórz Columbii, jednak teren, na którym znajduje się Opportunity jest znacznie łatwiejszy do poruszania się, niż w przypadku łazika Spirit. Obszar pomiędzy kraterem Santa Maria a wschodnią krawędzią krateru Endeavour cechuje płaski teren miejscami pokryty niewielkimi wydmami. Gdzieniegdzie występują też kratery uderzeniowe, w pobliżu których przejeżdża Opportunity. Sukcesywnie zbierany materiał fotograficzny kraterów, których wiek jest różny, umożliwi w przyszłości rekonstrukcję procesów erozyjnych działających na powierzchni Marsa. Zapewne jeszcze w tym tygodniu do tej kolekcji dołączą zdjęcia grupy niewielkich kraterów uderzeniowych, do których obecnie jedzie Opportunity. W tej chwili (Sol-2626) łazik znajduje się około 125 m od tego miejsca.


Położenie łazika w dniu Sol-2626 (NASA/JPL/E.Tesheiner)


Mapka przedstawiająca trasę jaką musi przebyć Opportunity aby dojechać do formacji Cape York (NASA/JPL/E.Tesheiner)

Po opuszczeniu grupy kraterów trasa łazika prawdopodobnie będzie przebiegała w pobliżu kilku mniejszych oraz dwóch nieco większych kraterów. Ponieważ istnieje tradycja nadawania nazw związanych z historycznymi statkami, są duże szanse, że któryś z kraterów zostanie nazwany z okazji zbliżającej się 40. rocznicy misji Apollo-15.

Na początku czerwca NASA podała nazwę miejsca, do którego zmierza Opportunity. Jest nim Spirit Point, który stanowi południowy obszar formacji Cape York. Nazwa w oczywisty sposób upamiętnia niezwykle udaną misję łazika Spirit, która miesiąc temu oficjalnie została zakończona.


Zdjęcie HiRISE naniesione na mapę wysokościową przedstawiające obszar Cape York oraz lokalizację miejsca Spirit Point (NASA/JPL)

Źródło: NASA/JPL

Comments are closed.