GMES: pierwsze fundusze na działanie programu

0

Komisja Europejska przekazała ESA pierwsze fundusze zabezpieczające początkowe działanie kosmicznego segmentu programu GMES.

15 czerwca Komisja Europejska podpisała porozumienie przekazujące ESA fundusze na początkowe działanie kosmicznego segmentu programu Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa GMES.

Podpisanie porozumienia. Po lewej Jean-Jacques Dordain. Po prawej: Heinz Zourek / Credits: ESAPorozumienie podpisali szef dyrektoriatu generalnego przedsiębiorczości i przemysłu Komisji Europejskiej i dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Złożenie podpisów miało miejsce w paryskiej siedzibie ESA.

Przekazane 104 miliony euro, pochodzące ze środków 7. Programu Ramowego i GMES Initial Operations Programme, pozwolą na działanie pierwszych satelitów do 2014 roku, gdy w życie wejdzie kolejny wieloletni program finansowania. Sentinel-1 ma zostać wystrzelony w grudniu 2012, a Sentinel-2 i Sentinel-3 w 2013. Pieniądze pozwolą również na rozpoczęcie wstępnych prac nad bliźniakami pierwszych trzech satelitów Sentinel, które docelowo mają pracować właśnie w parach.

Sentinel-1 - wizualizacja / Credits: ESAGMES to unikalne przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie decydentom, służbom i urzędnikom kompletu informacji o stanie i zmianach w środowisku naturalnym i zurbanizowanym, umożliwiając im lepsze podejmowanie decyzji z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, przeciwdziałania zmianom klimatycznym czy ratownictwa.

Źródło: ESA

Comments are closed.