Euroconsult: rozwój mobilnych usług satelitarnych

0

Firma Euroconsult opublikowała raport dotyczący rynku mobilnych usług satelitarnych. Jego wartość może rosnąć nawet o 13% rocznie.

Firma konsultingowa Euroconsult opublikowała kolejny tegoroczny raport dotyczący rynku satelitarnego. Tym razem poświęcony jest on mobilnym usługom satelitarnym, MSS.

Rosnąca ilość usług i rosnąca penetracja geograficzna rynku spowodować ma, że rynek MSS ma w ciągu najbliższej dekady zapewniony stały wzrost. Rosnąć będzie ilość klientów komercyjnych i przemysłowych, ale słabsze tempo wzrostu będzie notowane wśród klientów rządowych i wojskowych. Do tej pory trendy te były odwrotne.

W raporcie zatytułowanym “Mobile Satellite Communications Markets Survey, Prospects to 2020” Euroconsult przewiduje rozwój rynku mobilnych usług satelitarnych w tempie 13% rocznie. W ciągu 10 lat ma przybyć ok. 5,5 miliona terminali, tj. ponad 2 razy więcej niż było w 2010 roku (2,4 miliona). Najwięcej przybyć ma interfejsów maszyna-maszyna o niskiej przepustowości. Będą one jednak miały ograniczony udział w obrotach i zyskach firm je sprzedających.

Głównym ograniczeniem rozwoju zasięgu MSS pozostaną najpewniej naziemne technologie łącznościowe i usługi VSAT. Duża część rynku będzie tworzona przez przejście klientów z tradycyjnych usług głosowych na przesył danych, zarówno wąsko jak i szerokopasmowy.

Do wzrostu popularności usług MSS mogą się też przyczynić budowane właśnie nowe generacje sieci i produktów, jak Iridium NEXT, II generacja satelitów Globalstar czy Orbcomm.

Tylko w 2010 roku operatorzy MSS wygenerowali skonsolidowany zysk ok. 1,38 miliarda USD, prawie 9% większy niż rok wcześniej. Wśród operatorów MSS 90% obrotów należy do trzech firm: Inmarsat, Iridium i Thuraya. Euroconsult przewiduje, że globalny zysk ze sprzedaży usług osiągnie w 2020 osiągnie około 2,2 mld. USD. Zysk ze sprzedaży sprzętu będzie systematycznie malał z uwagi na jego malejące koszty.

Jeśli chodzi o konkurencję między usługami MSS a mobilnymi VSAT, w pasmach C, Ku i Ka, to Euroconsult przewiduje, że nie zahamuje ona ekspansji MSS w żadnym z segmentów: morskim, lądowym i aeronautycznym. Ten ostatni, w aspekcie MSS, powinien rosnąć w tempie dwucyfrowym, z około 9% wzrostem ilości terminali. Kilku dużych międzynarodowych przewoźników lotniczych już zamontowało terminale MSS na pokładzie swoich samolotów. Kilku następnych jest w trakcie ich wdrażania, a następni rozważają taką możliwość.

Regiony Azji Pacyficznej i Ameryki Łacińskiej będą należały do rynków wschodzących jeśli chodzi o usługi MSS. W następnej dekadzie ilość terminali na tych terenach może wzrastać nawet o 20% rocznie. Sprzedaż usług w Azji Pacyficznej może sięgnąć 0,5 mld. USD w 2020 roku.

Największym rynkiem MSS pozostanie najpewniej Ameryka Północna. Wzrost tamże będzie jednak skromniejszy i będzie pochodził głównie z segmentu aeronautycznego i usług między terminalowych (M2M – machine-to-machine).

Źródło: Euroconsult

Comments are closed.