Roszady na liście potwierdzonych egzoplanet

0

W ciągu kilku ostatnich dni lista potwierdzonych planet pozasłonecznych została nieco zmodyfikowana – dodano do niej cztery obiekty. Następnie jeden z obiektów został przesunięty na listę niepotwierdzonych egzoplanet. W tym artykule przyjrzymy się tym obiektom.

Nowoodkryte i potwierdzone egzoplanety otrzymały oznaczenia HAT-P-31 b, HAT-P-32 b, HAT-P-33 b oraz UZ For(ab) d. Trzy pierwsze egzoplanety wykryto w ramach węgierskiego programu HATNet. Są to typowe “gorące Jowisze”, krążące blisko swoich gwiazd macierzystych. Masy tych egzoplanet są szacowane na odpowiednio około 2,17, 0,94 i 0,76 masy Jowisza. Te obiekty krążą w średniej odległości odpowiednio około 8,3, 5,2 i 7,5 miliona kilometrów od swych gwiazd macierzystych. Dla porównania – Ziemia krąży wokół Słońca w średniej odległości około 150 mln kilometrów. Jest więc oczywiste, że warunki na HAT-P-31 b, HAT-P-32 b oraz HAT-P-33 b są “piekielne”. Atmosfery tych egzoplanet mogą przypominać ogon komety – podobnie jak w przypadku HD 209458 b.

Czwarta nowa egzoplaneta, UZ For(ab) d, nie jest “gorącym Jowiszem”. Ten obiekt krąży wokół układu dwóch gwiazd typu zmienna kataklizmiczna (CV), z których większy obiekt ma masę 0,7 a mniejszy 0,14 masy Słońca. Co ciekawe te dwie gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy z czasem zaledwie 2,1 godziny. Jest to więc bardzo dynamiczny układ z dużymi i nieregularnymi zmianami poziomu jasności.
Egzoplaneta UZ For(ab) d krąży w odległości około 2,8 jednostek astronomicznych od centrum układu. Ten obiekt planetarny ma masę minimalną około 7,7 masy Jowisza i krąży wokół dwóch gwiazd macierzystych z czasem około 1900 dni. Co ciekawe, w tym układzie może znajdować się jeszcze jedna egzoplaneta, którą astronomowie wykryli w zebranych danych, ale znajduje się ona w bardzo niestabilnym regionie układu – jest zatem duże ryzyko szumu w danych.

O wszystkich tych obiektach poinformowano 8 czerwca 2011 roku.

Dzień później egzoplaneta Lupus-TR-3b została przeniesiona na listę obiektów niepotwierdzonych. W tym przypadku wciąż możliwe jest, że ten obiekt jest szczególnym typem gwiazdy tła (np. zmienna zaćmieniowa) i wciąż nie ma pewności, czy ta egzoplaneta rzeczywiście istnieje. Dlatego, po nowej publikacji, Lupus-TR-3b została wykreślona (przynajmniej czasowo) z listy potwierdzonych planet pozasłonecznych.

Wraz z powyższymi “roszadami” lista potwierdzonych egzoplanet wzrosła do 555 znanych obiektów.

(Encyklopedia Pozasłonecznych Układów Planetarnych)

Comments are closed.