Gorące czerwcowe egzoplanety

0

W ostatnich dniach poinformowano o istnieniu kilku nowych “gorących Jowiszów” i “gorących Neptunów”. Większość tych obiektów zostało wykrytych za pomocą francuskiego teleskopu orbitalnego CoRoT – choć nie wszystkie z tych egzoplanet mają już status “potwierdzony”. W tym artykule znajduje się opis nowo odkrytych egzoplanet.

Nasz ostatni artykuł o nowych egzoplanetach pochodzi z 10 czerwca 2011 roku. Wtedy też opisywaliśmy w większości “gorące Jowisze” – czyli duże, gazowe egzoplanety krążące bardzo blisko swych gwiazd macierzystych. Kilka dni później zespół francuskich astronomów związanych z teleskopem orbitalnym CoRoT poinformowali o zarejestrowaniu aż ośmiu nowych egzoplanet o podobnych parametrach.

Nowe obiekty odkryte przez CoRoT’a (i potwierdzone przez Encyklopedię Pozasłonecznych Układów Planetarnych) otrzymały oznaczenia CoRoT-18 b, CoRoT-19 b, CoRoT-20 b, CoRoT-21 b i CoRoT-23 b. Zarejestrowano jeszcze trzy inne obiekty – CoRoT-22 b, CoRoT-24 b i CoRoT-24 c, które jeszcze nie otrzymały statusu “potwierdzony” na Encyklopedii Pozasłonecznych Układów Planetarnych.

Wszystkie te obiekty to typowe “gorące Jowisze” oraz “gorące Neptuny”, krążące bardzo blisko swych gwiazd macierzystych. Masy tych obiektów zawierają się w przedziale od około 0,1 masy Jowisza (niepotwierdzony CoRoT-24 b) do około 4,1 masy Jowisza (potwierdzony CoRoT-20 b). Te gorące i masywne egzoplanety krążą wokół swoich gwiazd w zakresie odległości od około 4,4 mln kilometrów (potwierdzony CoRoT-18 b) do około 15 mln kilometrów (niepotwierdzony CoRoT-24 c). Na szczególną uwagę zasługuje układ CoRoT-24 (jeszcze niepotwierdzony), w którym zarejestrowano aż dwa gorące i masywne obiekty, krążące bardzo blisko swej gwiazdy macierzystej. Jeśli jednak ten układ rzeczywiście istnieje, to będzie to bardzo ciekawy układ do dalszych obserwacji dla astronomów zajmujących się badaniami dynamicznych zmian układów planetarnych.

Wszystkie egzoplanetarne CoRoT’y zostały odkryte za pomocą metody tranzytu.

Ostatni obiekt, który niedawno pojawił się na liście potwierdzonych egzoplanet to KOI-423 b. W tym przypadku mamy do czynienia z potężnym obiektem, którego masa szacowana jest na około 18 mas Jowisza. Może to być zatem albo bardzo potężny gazowy gigant albo bardzo słaby brązowy karzeł. KOI-423 b krąży w odległości około 23 milionów kilometrów od swej gwiazdy macierzystej z czasem około 21 dni. Astronomom udało się także wyznaczyć promień tej egzoplanety – 22% większy od promienia Jowisza.

Wraz z tymi odkryciami lista znanych i potwierdzonych “obcych światów” wzrosła do 562 egzoplanet.

(Encyklopedia Pozasłonecznych Układów Planetarnych)

Comments are closed.