Woda we wnętrzu Księżyca

0

Pomarańczowe szkło z misji Apollo 17 i inne fragmenty księżycowych skał magmowych, przyniosły zaskakujące wieści na temat geologii naszego satelity. Zawierają one w sobie wodne inkluzje wtopione w kryształ. Ilość zawartej w nich wody wskazuje na to, że w niektórych miejscach płaszcz Księżyca zawierał jej więcej niż górny płaszcz Ziemi.

Według studium naukowców z Brown University księżycowe skały magmowe zawierają sto razy więcej wody niż wcześniej zakładano. Badania przeprowadzono na próbkach perlitu (szkła wulkanicznego) pozyskanego w misjach Apollo (lata 60. i 70. XX wieku).

W roku 2008 Alberto Saal na łamach Nature przedstawił wstępny raport na temat występowania wody we wnętrzu Księżyca i teoretyczny model, który opisywał jej zawartość w magmie przed erupcjami. Autor opracowania założył podobieństwo w ilości tej cząstki między wnętrzem Ziemi a Księżyca.

Miał rację,  co potwierdzają aktualne badania inkluzji. Księżycowa magma zawiera tyle samo wody, co ziemska. Na dodatek, w niektórych miejscach jest jej znacznie więcej niż na Ziemi.

Pomarańczowe szkło, w którym odkryto wiele czarnych plamek będących inkluzjami wody i lotnych związków, jest świadectwem bogatej przeszłości wulkanicznej Księżyca. Takie wrostki powstają w trakcie gwałtownych erupcji wulkanicznych na aktywnych ciałach niebieskich.

Wyniki badań powinny wpłynąć na zmianę lub uzupełnienie dotychczasowej teorii na temat pochodzenia i ewolucji naszego naturalnego satelity. Taka ilość wody w skałach magmowych pośrednio świadczy o aktywności Księżyca. Woda uczestniczy w procesach tektoniki płyt, wpływa na punkt topnienia wnętrza planet oraz rozmieszczenie i rodzaje erupcji wulkanicznych na powierzchni.

Odkrycie rzuca także nowe światło na występowanie lodu w biegunowych kraterach Księżyca. Przyjęto teorię, że pochodzi on z impaktów komet i meteorytów, możliwe jest jednak, że jego powstanie zawdzięcza się (częściowo) wulkanicznym erupcjom.

Praca pod tytułem High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions ukazała się w magazynie Science Express 26 maja 2011r.

Zespół badawczy odpowiedzialny za jej publikację to: Erik H. Hauri, Thomas Weinreich, Alberto E. Saal, Malcolm C. Rutherford, James A. Van Orman.

(Brown University)

Powiązane artykuły:

Jeszcze więcej wody na Księżycu

Comments are closed.