Drużyna Falling Roots zrzuci swoją pracę dyplomową

0

W trzeciej edycji konkursu “Drop Your Thesis” Europejskiej Agencji Kosmicznej zwyciężyła drużyna FallingRoots, składająca się z doktorantów z Uniwersytetu Florenckiego.

ESA rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu “Drop Your Thesis”, czyli dosłownie “zrzuć swoją pracę dyplomową”. Konkurs daje możliwość opracowania i przeprowadzenia eksperymentu, będącego częścią pracy magisterskiej lub doktorskiej, z użyciem wieży zrzutowej ZARM Uniwersytetu Bremeńskiego. Wieża ZARM ma 146 metrów i zapewnia 9,3 sekundy nieważkości dla eksperymentów z niej zrzucanych.

Jury konkursu stanowili eksperci z biura edukacyjnego ESA, dyrektoriatu lotów załogowych ESA, ZARM-FAB GmbH i ELGRA (European Low Gravity Research Association).

Zwyciężyła grupa doktorantów z Uniwersytetu Florenckiego z eksperymentem badającym przepływ sygnałów chemicznych w korzeniach roślin w warunkach mikrograwitacji. Rośliny na ziemi podlegają stale działaniu siły grawitacji, która wpływa na ich wzrost i rozwój. Brak ciążenia jest uważany dla nich za czynnik stresu. Wśród wielu substancji chemicznych powstających jako reakcja na stres, wiodącą rolę odgrywa tlenek azotu, który pomaga metabolizmowi rośliny przezwyciężyć warunki kryzysowe.

Eksperyment, który odbędzie się jesienią tego roku, będzie polegał na zebraniu próbek wody, w której będą umieszczone korzenie roślin w trakcie swobodnego spadku z wieży. Próbki zostaną zebrane tuż przed końcem istnienia stanu nieważkości, a stężenie NO zostanie zmierzone po zakończeniu eksperymentu.

“Drop Your Thesis” jest jedną z inicjatyw biura edukacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej, obok “Fly Your Thesis” (loty paraboliczne stwarzające warunku nieważkości), “Spin Your Thesis” (eksperymenty w centryfudze) i kampanii REXUS i BEXUS (loty na rakietach sondażowych i balonach stratosferycznych).

Źródło: ESA

Comments are closed.