ESA na ISS co najmniej do 2020

0

Europejska Agencja Kosmiczna kilka tygodni temu potwierdziła chęć dalszego udziału w programie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do 2020 roku. Kraje członkowskie przeanalizują jednak kwestie finansowe na następnym spotkaniu ministerialnym w 2012 roku. Tymczasem 17 marca 2011 roku na stanowisko Dyrektora ds. Lotów Załogowych ESA powołany został Thomas Reiter, były astronauta ze znacznymi osiągnięciami na polu astronautyki.

Kraje członkowskie ESA, które uczestniczą w programie Stacji ISS, zabezpieczyły sumę 550 mln euro udziałowych kosztów eksploatacyjnych (8% całości spośród całkowitego kosztu ponoszonego przez 5 głównych partnerów w programie) do następnego spotkania ministerialnego, planowanego obecnie na 2012 rok. Decyzja o przydzieleniu funduszy została podjęta w czasie wewnętrznego spotkania rady ESA w Paryżu 16 i 17 marca.

Europejskie rządy także formalnie potwierdziły chęć dalszego użytkowania Stacji ISS do przynajmniej 2020 roku. Wcześniej pozostała czwórka partnerów z programu ISS wyraziła taką chęć. Kwestią otwartą pozostają szczegóły finansowania programu po 2012 roku, po tym jak rada ESA postanowiła o odłożeniu tych kwestii do czasu następnego spotkania ministerialnego.

W 2012 roku przedstawiciele rządów będą starali się wypracować kompromis odnośnie poziomów finansowania przez poszczególne państwa członkowskie ESA, kiedy to niektóre z nich chciałyby zwiększyć nakłady na program, a inne je pomniejszyć. Pośród tej drugiej grupy znajdują się Francja i Niemcy, co może mieć spore przełożenie na dotychczasowy kształt programu.

Do pozostałych kwestii, które wymagają przedyskutowania, należy przede wszystkim potencjalny rozwój statku ATV (Automated Transfer Vehicle), europejskiej jednostki transportowej, której zadaniem jest zaopatrywanie Stacji ISS. Na chwilę obecną zamówione są jeszcze trzy statki ATV, mające być wystrzelone do 2014 roku. Między innymi w taki sposób ESA pokrywa część kosztów operacyjnych, za które jest odpowiedzialna w programie Stacji ISS.

Po 2014 roku Europejska Agencja Kosmiczna będzie musiała dalej dostarczać statki ATV lub w inny sposób wywiązywać się z własnej części kosztów utrzymywania orbitalnego laboratorium w działaniu do przynajmniej 2020 roku. Część menedżerów agencji ESA popiera pomysł kompleksowej modyfikacji ATV, celem wyposażenia statku w kapsułę powrotną, na pokładzie której możliwe byłoby sprowadzanie ładunków cargo i eksperymentów z orbity. Można przypuszczać, iż popyt na tego typu usługi transportowe po zakończeniu korzystania z wahadłowców przez Stany Zjednoczone, będzie duży. Oczywiście ważnymi czynnikami w podjęciu decyzji o modyfikacji ATV będą stanowiły kwestie finansowe.

Nowy Dyrektor ds. Lotów Załogowych ESA

17 marca 2011 roku, Thomas Reiter, członek zarządu Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR (Deutsches Zentrum für Luft- Und Raumfahrt) odpowiedzialny za dział Technologii i Badań Kosmosu, został powołany na Dyrektora ds. Lotów Załogowych agencji ESA na okres czterech lat.

Dyrektorem Programu Obserwacji Ziemi pozostał Volker Liebig, a nowym Dyrektorem Zasobów Ludzkich i Infrastruktury został Hans-Georg Mockel, obejmujący wcześniej stanowisko Kanclerza na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie (Niemcy).

Reiter będzie teraz odpowiedzialny za treningi europejskich astronautów oraz badań przeprowadzanych w warunkach mikrograwitacji. Ponadto do jego obowiązków będzie należało sprawowanie pieczy nad operacjami przeprowadzanymi nad infrastrukturą w kosmosie oraz misjami europejskich satelitów.

Thomas Reiter był członkiem zarządu niemieckiej DLR od 1 października 2007 roku. Urodzony 23 maja w 1958 roku we Frankfurcie, ukończył Awiację i Inżynierię Kosmiczną na Uniwersytecie Niemieckich Federalnych Sił Zbrojnych (Universität der Bundeswehr) w Neubiberg (koło Monachium).

Nie wspominając o zdobytych stopniach w Niemieckich Siłach Powietrznych, Reiter był członkiem zespołu pracującego nad rozwojem załogowego europejskiego mini-wahadłowca Hermes. W 1992 roku został wybrany do Korpusu Europejskich Astronautów ESA. W marcu 1995 roku Reiter przydzielony został jako Inżynier Lotu do zaplanowanej na 179 dni misji Euromir 95 na pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej Mir.

Między czerwcem 1999 a marcem 2000 roku przeszedł trening w Centrum Szkoleniowym Kosmonautów Rosyjskich w Gwiezdnym Miasteczku do lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładzie rosyjskiego statku załogowego Sojuz. Pomiędzy sierpniem 2001 a wrześniem 2004 pracował w grupie projektowej nad europejskim modułem Columbus dla Stacji ISS. Reiter wziął też udział w misji Astrolab, zostając pierwszym Europejczykiem odbywającym długoterminowy pobyt na Stacji ISS. Miało to miejsce między 4 lipca a 22 grudnia w 2006 roku. W czasie tej misji wykonał trzy spacery kosmiczne.

(NASA, ESA)

Thomas Reiter / Credits: DLR

Europejski astronauta - Thomas Reiter, podczas spacer kosmicznego / Credits: NASA

Comments are closed.