Profil organizacji BOINC@Poland

0

Logo organizacji BOINC@Poland / Credits: B@PBOINC@Poland zrzesza ponad 7 tys. sympatyków przetwarzania rozproszonego BOINC. Platforma BOINC pozwala na tworzenie projektów naukowych w różnych dziedzinach: biochemii, astronomii, matematyki i wielu innych. Cała zasada działania tego systemu polega na udostępnianiu przez wolontariuszy mocy obliczeniowych własnych komputerów. Wystarczy zainstalować program na swoim komputerze, a w zacznie on przetwarzać próbki badań.

Istnieje wiele projektów naukowych wspieranych przez BOINC@Poland. Jednym z najbardziej znanych i związanych z astronomią jest SETI@home, którego zadaniem jest poszukiwanie sygnałów inteligencji pozaziemskiej. Znany jest również projekt Einstein@home, mający na celu badanie fal grawitacyjnych.

Celem projektu Cosmology@home jest poszukiwanie modelu, w jak najlepszym stopniu opisującego wszechświat oraz znalezienie grupy modeli zgodnych z dostępnymi danymi astronomicznymi i fizyką cząstek elementarnych. O innych projektach astronomicznych można dowiedzieć się na stronie BOINC@Poland.

BOINC@Poland istnieje od 18 września 2004 roku i od tego czasu wyewoluowała do stopnia organizacji wspierającej rozwój nauki w Polsce. Pomaga przy tworzeniu superkomputerów GRID, które mogą być tanią receptą dla zwiększających się potrzeb Polski na moc obliczeniową. Rozwijane są też własne projekty naukowe: Mersenne@home oraz będący w fazie pre-alfa Radioactive@home.

BOINC@Poland zrzesza ludzi, którzy chcą mieć swój udział w lepszej przyszłości.

Więcej informacji na stronie BOINC@Poland.

Logo organizacji BOINC@Poland / Credits: B@P

Comments are closed.