VI Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii

0

Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło zbieranie zgłoszeń na VI Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii. Konferencja, która w drugiej połowie września odbędzie się w Warszawie, będzie pierwszym po blisko dwuletniej przerwie tak dużym spotkaniem adeptów astronomii z całej Polski. Seminarium odbędzie się pomiędzy 22 a 25 września 2011 roku.

Pierwsze Ogólnopolskie Seminarium Studentów Astronomii odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 roku. Już od samego początku konferencja, organizowana przez studentów astronomii dla studentów astronomii, była pomyślana jako wydarzenie cykliczne, odbywające się co roku, na tych spośród polskich uniwersytetów, na których można studiować astronomię.

Z roku na rok OSSA stawało się coraz popularniejsze. W 2005 roku seminarium odbyło się ponownie w Warszawie, a w kolejnych latach w Toruniu, Krakowie i Poznaniu.

Studenci, którzy przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego spotykali się, aby wymienić doświadczenia i podyskutować o wspólnych, często pierwszych w ich astronomicznej karierze projektach badawczych, organizowali także mniejsze seminaria poświęcone wąskim dziedzinom astronomii. Przykładem takiego spotkania mogą być Studenckie Ogólnopolskie Warsztaty Astrobiologiczne “SOWA”, które z udziałem dwóch najsłynniejszych polskich odkrywców planet pozasłonecznych – prof. Andrzeja Udalskiego i prof. Aleksandra Wolszczana – odbyły się na Wydziale Fizyki UW w maju 2007 roku.

W 2009 roku środowisko studentów astronomii, które co roku spotykało się na kolejnych edycjach OSSA, postanowiło poszerzyć formułę dorocznych spotkań młodych badaczy kosmosu i zorganizować Międzynarodową Konferencję Młodych Astronomów (ang. International Conference of Young Astronomers, ICYA). Na spotkanie będące jednym z globalnych wydarzeń przypadającego na rok 2009 Międzynarodowego Roku Astronomii przybyło do Krakowa blisko 200 studentów, doktorantów i młodych pracowników instytutów i wydziałów astronomicznych z 30 krajów świata.

“Dzięki kolejnym edycjom OSSA udało się zintegrować polskich studentów astronomii – mogliśmy lepiej poznać nasze koleżanki i kolegów z innych miast, dowiedzieć się jak przebiegają ich studia i czym chcą się zajmować w ramach pracy naukowej. W ten sposób udało się nawiązać współpracę między studentami i doktorantami z różnych polskich ośrodków akademickich” – mówiła w sierpniu 2009 roku Milena Ratajczak, która uczestniczyła w kolejnych edycjach OSSA i współorganizowała ICYA, a dzisiaj jest doktorantką w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN i w projekcie SOLARIS kierowanym przez prof. Macieja Konackiego poszukuje planet pozasłonecznych obiegających gwiazdy podwójne.

“W tym roku nasze cele są takie same. Chcemy wrócić do najlepszych tradycji studenckich seminariów astronomicznych i zorganizować spotkanie podobne do tego, które nasi starsi koledzy – teraz już doktoranci i doktorzy pracujący w ośrodkach na całym świecie – wymyślili sami dla siebie kilka lat temu” – wyjaśnia Anna Jacyszyn, studentka astronomii na Uniwersytecie Warszawskim, która kosmosem zainteresowała się jeszcze jako uczennica XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (co zaowocowało odkryciem asteroidy w ramach międzynarodowej kampanii IASC), a obecnie współorganizuje tegoroczne OSSA.

“Podczas seminarium wykłady wygłoszą zawodowi astronomowie, a studenci wystąpią ze swoimi prezentacjami i plakatami. Większość sesji będzie poświęconych tematom stricte astronomicznym, ale na naszą konferencję chcielibyśmy zaprosić także tych studentów, którzy na przykład na politechnikach zajmują się astronautyką. Dlatego postaramy się, aby w programie seminarium znalazło się wystąpienie podsumowujące trwające właśnie konsultacje społeczne dotyczące rozwoju technologii kosmicznych w naszym kraju. Dzięki temu moglibyśmy podyskutować o szansach Polski na przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która w przyszłości mogłaby się przecież dla niektórych z nas stać miejscem pracy” – mówi Jacyszyn.

“Choć VI OSSA będzie konferencją krajową, to chcemy także skorzystać z międzynarodowego dziedzictwa ICYA. Formuła będzie inna niż w 2009 roku, ale o szczegółach nie chcę jeszcze mówić – nie możemy zdradzić za wiele, żeby nie zapeszyć” – żartuje studentka astronomii.

Seminarium odbędzie się między 22 i 25 września. Studenci i pracownicy naukowi zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu powinni się zarejestrować na stronie http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ossa/ do 31 lipca. Pod tym samym adresem można znaleźć szczegóły dotyczące dojazdu, zakwaterowania i opłaty konferencyjnej. Propozycje wykładów, wraz z abstraktami można przesyłać na adres ossa@astrouw.edu.pl.

Autor tekstu – Jan Pomierny, serwis Astronomia.pl

Logo VI edycji OSSA

Comments are closed.