PDR studenckiej misji księżycowej ESMO

0

Pomiędzy 9 a 13 maja 2011 roku polscy studenci biorący udział w misji ESMO uczestniczyli w przeglądzie Preliminary Design Review projektu. Jest to ważny etap w realizacji misji.

European Student Moon Orbiter (ESMO) to ambitny projekt europejskich studentów, których praca jest obecnie* koordynowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Celem projektu jest stworzenie studenckiego orbitera Srebrnego Globu. Projekt rozpoczął się dekadę temu, przez kolejne lata z różnych powodów następowały mniejsze i większe modyfikacje, przy których pracowało kilka “generacji” studentów z całej Europy, w tym z Polski.

Jeśli projekt zostanie sfinalizowany i ESMO znajdzie się na orbicie księżycowej, będzie to pierwszy studencki orbiter naszego jedynego naturalnego satelity**.

Swoistym “milowym krokiem” ku realizacji tego celu jest przegląd Preliminary Design Review (PDR). Podczas PDR następuje weryfikacja wstępnych wyliczeń, założeń i propozycji poszczególnych zespołów biorących udział w projekcie i przejście do etapu szczegółowego projektowania sondy (jeśli wyniki zostaną zaakceptowane). Etap PDR jest standardowym elementem wszystkich dużych i małych projektów kosmicznych.

Właśnie ten etap nastąpił na początku maja dla projektu ESMO. W spotkaniu PDR uczestniczyli także polscy studenci, którzy biorą udział w projekcie ESMO. PDR był prowadzonych przez ekspertów z ESA. Wyniki PDR są pozytywne, z kilkoma zastrzeżeniami. Przykładowo okazało się, że przy założonym budżecie masowym sondy (300 kg) niemożliwe będzie osiągnięcie orbity księżycowej o inklinacji 90 stopni – zamiast tego ESMO zostanie wprowadzony na orbitę o inklinacji 56 stopni.

Ponadto, w przypadku jednego z polskich zespołów (TCS – Thermal Control System, SKA, Politechnika Warszawska) pozytywnie oceniono przeprowadzone prace. Dodatkowo eksperci zlecili studentom tego zespołu poprawienie modeli termicznych, a także stworzenie bardziej szczegółowej definicji warunków w przestrzeni kosmicznej, także w okolicach Księżyca.

Ostatecznie eksperci ESA uznali PDR za sukces, aczkolwiek wszystkie zespoły biorące udział w projekcie ESMO będą musiały przeprowadzić dodatkowe prace, by przejść do następnego etapu projektu.

Kiedy ESMO znajdzie się na orbicie księżycowej? W tej chwili trudno odpowiedzieć na to pytanie, jeśli jednak założyć stosunkowo szybki postęp prac (oraz brak dużych problemów technicznych lub organizacyjnych), jest możliwe, że europejska studencka sonda zacznie orbitować Srebrny Glob już za około trzy lata.

Inne polskie zespoły uczestniczące w ESMO to CONF (konfiguracja, Politechnika Warszawska), SPENV (warunki kosmiczne, AGH Kraków) oraz COMM (komunikacja, Politechnika Wrocławska).

Serwis Kosmonauta.net rok temu uczestniczył w akcji wsparcia dla sondy ESMO i polskich zespołów, która zakończyła się powodzeniem.

(SKA, ESMO)

* Do początku 2008 roku projekt koordynowała studencka organizacja SSETI.
** Kilka lat temu Amerykanie przez pewien czas realizowali podobny projekt o nazwie ASMO, jednak z niego zrezygnowali (bez podania oficjalnych powodów).

Comments are closed.