Czarne dziury starsze niż Wszechświat?

0

Niedawno nastąpiła publikacja niezwykle ciekawej pracy naukowej dotyczącej powstania naszego Wszechświata oraz tzw. “pierwotnych czarnych dziur”. Praca sugeruje, że niektóre z tych pierwotnych czarnych dziur mogły powstać we Wszechświecie poprzedzającym nasz.

Czy istnieją inne Wszechświaty? Co się działo przed Wielkim Wybuchem? To jedne z najważniejszych pytań, na które dziś kosmolodzy próbują znaleźć odpowiedzi. Niektóre z prób odpowiedzi na te pytania opierają się na twierdzeniu, że nasz Wszechświat jest (lub był) cykliczny, co oznacza, że przed Wielkim Wybuchem miał miejsce Wielki Krach, który zakończył istnienie poprzedniego Wszechświata.

Klucz do odpowiedzi może znajdować się w tzw. “pierwotnych czarnych dziurach”, które nie zostały jeszcze wykryte w naszym Wszechświecie (detekcja prawdopodobnie byłaby bardzo trudna), jednak część kosmologów uważa, że obiekty tego typu z dużym prawdopodobieństwem istnieją. Wielu kosmologów przychyla się do tezy, że tuż po Wielkim Wybuchu mogły powstać tzw. “pierwotne czarne dziury”, które miałyby być innym typem obiektów niż te powstałe w trakcie wybuchu masywnej supernowej. Te “pierwotne czarne dziury” mogłyby powstać tuż po Wielkim Wybuchu, gdyż fluktuacje w (ekstremalnych) gęstościach materii i energii mogłyby doprowadzić do powstania obiektów tego typu, które przez następne miliardy lat pozostałyby stabilne.

Kosmolodzy Bernard Carr (Queen Mary University of London) i Alan Coley (Dalhousie University w Kanadzie) poszli krok dalej – uważają, że niektóre z tych “pierwotnych czarnych dziur” mogły powstać wcześniej, np. w trakcie Wielkiego Krachu poprzedniego Wszechświata. Takie czarne dziury prawdopodobnie miałyby takie same właściwości, co ich “późniejsze” pierwotne odmiany (te powstałe po Wielkim Wybuchu), zatem prawdopodobnie rozróżnienie tych dwóch typów nie byłoby wykonalne. Co więcej, matematycznie jest możliwe, że te dwa typy “pierwotnych czarnych dziur” mogły się ze sobą “zlewać” tuż po Wielkim Wybuchu.

Wciąż bardzo mało wiemy o okolicznościach Wielkiego Wybuchu oraz wydarzeń, które miały (lub mogły mieć) miejsce przed nim. Prawdopodobnie każda nowa teoria będzie czekać przynajmniej dziesiątki lat na eksperymentalne lub obserwacyjne potwierdzenie – tak jak w przypadku omawianych “pierwotnych czarnych dziur”, które mogą być starsze niż nasz Wszechświat.

Publikacja jest dostępna pod tym linkiem.

(arxiv)

Comments are closed.