Niespodziewana wizyta Jean-Jacquesa Dordaina w Polsce

0

Wczoraj, 31 marca 2011 r., w godz. popołudniowych Jean-Jacques Dordain, Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej), wracając ze spotkania w Bukareszcie, zatrzymał się na kilka godzin w Warszawie. Jak nam przekazała kancelaria premiera, celem tej nieoficjalnej wizyty było zapoznanie się z polskimi postępami w tworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

W godzinach wieczornych doszło do spotkania Jean-Jacquesa Dordaina z premierem Donaldem Tuskiem. Premier poinformował, że chciałby, aby prezydencja Polski w Unii Europejskiej miała także mocne otwarcie od strony naukowej i w tym celu z dniem 1 października 2011 r. powoła do życia Polską Agencję Kosmiczną.

Polska Agencja Kosmiczna ma podlegać bezpośrednio pod urząd Premiera. Będzie grupowała wszystkie instytuty badawcze z polskiego sektora kosmiczno-lotniczego z Centrum Badań Kosmicznych PAN na czele, w tym także Dęblińską “Szkołę Orląt” oraz Instytut Medycyny Lotniczej, które wezmą na siebie organizację podstawowego szkolenia dla planowanej kadry kilkunastu polskich astronautów.

Tymczasowo, do czasu wybudowania swojej nowej siedziby, Polska Agencja Kosmiczna (PAK) będzie się mieścić w budynku Ministerstwa Gospodarki. Premier Tusk ma nadzieję, że jego ostatnie posunięcia, czyli zwiększenie składki na PECS oraz powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej, przyspieszą polskie negocjacje o przystąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Jean-Jacques Dordain przyjął ciepło deklaracje premiera Tuska, ale stwierdził, że mimo całej sympatii dla Polski, może obiecać tylko, że Polska będzie 20. krajem członkowskim ESA, jeśli spełni wszystkie stawiane jej wymogi.

(GP)

Pomimo naszych największych chęci, wiadomość ta jest jedynie żartem Prima Aprylisowym. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższej przyszłości dane nam będzie poinformować naszych czytelników o polskiej akcesji do ESA i związanymi z tym możliwościami rozwoju krajowej astronautyki. Osoby, które dały się jednak nabrać serdecznie pozdrawiamy, a osobom, które rozpoznały żart gratulujemy znajomości tematu.

Redakcja portalu kosmonauta.net

Comments are closed.