Jak w USA korzysta się z danych z satelitów Landsat

0

Amerykańskie ministerstwo zasobów wewnętrznych i służby geologiczne USGS przeprowadziły badanie, kim są użytkownicy danych zbieranych przez satelity Landsat. Seria Landsat oferuje unikalny w skali światowej bezpłatny zbiór zdjęć Ziemi w różnych pasmach fal elektromagnetycznych z prawie 40 lat.

Amerykański departament zasobów wewnętrznych i służby geologiczne przeprowadziły pierwsze w historii badanie użytkowników danych z satelitów Landsat.

Szefowa USGS, Marcia McNutt, przedstawia cel badania jako dokładne opisanie, kim są użytkownicy danych z satelitów Landsat i po co je wykorzystują. “Zobrazowanie dostarczane przez Landsaty jest postrzegane jako interdyscyplinarne, niezależne politycznie źródło informacji”, mówi dyrektorka USGS i podkreśla, że “gdy ludzie rożnych profesji i różnych umiejętności technicznych mogą badać te same zdjęcia pod różnym kątem, proces podejmowania decyzji staje się bardziej merytoryczny i spójny”.

Marcia McNutt, dyrektor US Geological Survey / Credits: USGSW badaniu przeprowadzonym na przełomie lat 2009 i 2010 wzięło udział ponad 3800 obecnych i dawnych użytkowników zobrazowania satelitarnego średniej rozdzielczości (MRI). Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące wykorzystania zobrazowania satelitarnego, jego wpływu na ich działaność oraz tego, czego nie mogliby osiągnąć bez zdjęć z satelitów Landsat.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi określono, że zdjęcia z satelitów Landsat są wykorzystywane w 37 różnych zastosowaniach, które podzielono na 9 głównych grup: rolnictwo, nauki o środowisku i zarządzanie środowiskiem, badania pokrycia i wykorzystania powierzchni, rozwój i planowanie, zastosowania komercyjne, zastosowania edukacyjne, zastosowania społeczne, prawo i bezpieczeństwo, zastosowania powiązane z paliwami kopalnymi i minerałami.

Spośród obecnych użytkowników obrazów ze statków Landsat 91% stwierdziło, że używa ich do rozwiązywania problemów i hipotez, a 57%, że zdjęcia takie stanowią jedną z podstaw w podejmowaniu decyzji. Ponad 80% odpowiedziało, że zobrazowanie przez Landsaty jest co najmniej istotne dla ich pracy. Nie dziwią więc deklaracje, że w ciągu następnych 5 lat poziom użytkowania danych z satelitów Landsat nie zmieni się (40%) lub wzrośnie (40%). Mniej niż 10% respondentów zadeklarowało, że wykorzystanie takich danych przez nich zmaleje.

Landsat 7 - wizualizacja / Credits: NASAAnkietowani ocenili również istotność i satysfakcję z poszczególnych cech zobrazowania dostarczanego przez satelity Landsat. Ocenie istotności (od w skali od 1 do 5) i satysfakcji (od 1 do 5) podlegały: łatwość dostępu, obejmowany obszar pojedynczego zdjęcia, koszt, czas pozyskiwania, pokrycie globu, rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczość czasowa, ciągłość danych, dostępność danych, jakość danych, łatwość użytkowania, licencjonowanie i dystrybucja oraz rozdzielczość spektralna. Niemal wszystkie aspekty zostały ocenione pod tymi dwoma względami na “czwórkę”.

Ze względu na przynależność środowiskową użytkowników podzielono na: placówki akademickie (33%), firmy komercyjne (18%), instytucje federalne (17%), stanowe (16%) i samorządowe (10%). Jedynie 4% z nich należało do instytucji pozarządowych, a mniej niż 1% do instytucji obywatelskich, mniejszości narodowych czy rdzennych Amerykanów. Autorzy zaznaczają tu jednak, że spośród ostatniej grupy zidentyfikowano więcej potencjalnych użytkowników, jednak tylko nieliczni odpowiedzieli na ankiety.

Landsat 8 - wizualizacja / Credits: NASAWe wszystkich wymienionych grupach użytkowników Landsat stanowi podstawowe źródło zobrazowania satelitarnego. Najwięcej, bo 2/3, danych teledetekcyjnych typu MRI w instytucjach akademickich pochodzi z satelitów Landsat, a najmniej, 31%, w samorządach.

Materiały zbierane przez statki Landsat od 1972 roku obejmują cały glob ziemski i są dostępne bezpłatnie – żaden inny program zobrazowania satelitarnego nie łączy w sobie takich cech. W grudniu 2012 na orbitę ma trafić ósmy statek serii Landsat.

Dystrybucją danych Landsat zajmuje się Earth Resources Observation and Science Center (EROS). Od początku 2009 roku, tj. od czasu udostępnienia wszystkich danych z satelitów Landsat w trybie on-line, do końca 2010 roku odnotowano ponad 4 miliony pobrań.

Raport z badania “The Users, Uses, and Value of Landsat and Other Moderate-Resolution Satellite Imagery in the United States-Executive Report” jest dostępny na stronach USGS.

Comments are closed.